09.06.2021

Rammerne for Region Midtjyllands økonomi næste år ligger nu fast, efter at regionerne onsdag aften, 9. juni, indgik en aftale med regeringen om, hvor meget regionerne får at gøre med økonomisk i 2022. 

Aftalen for næste års budget giver et løft i økonomien til driften af sundhedsområdet med 1,185 mia. kr. på landsplan. Det svarer til 256 mio. kr. til Region Midtjylland. Området for Regional Udvikling løftes med 15 mio. kr. Det svarer til 3 mio. kr. for Region Midtjylland.

- Historisk set er det en rimelig aftale. Men det er en stram aftale, der lægger op til nogle meget svære forhandlinger i regionsrådet om næste års budget. Jeg forudser, at mange berettigede ønsker om flere midler og nye tiltag ikke vil kunne opfyldes, siger Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland.

Han noterer sig med tilfredshed, at regeringen betaler de ekstra udgifter, som Region Midtjylland har til COVID-19 i 2021. Samtidig rummer aftalen økonomi til at betale det ekstra træk på sundhedsvæsenet, som en stadig ældre befolkning medfører.

-  Vi kigger ikke ind i en stor spareplan i Region Midtjylland, og det er positivt. Men aftalen dækker desværre langt fra alle regninger. Når vi kun får tilført en del af de voksende udgifter til medicin, digitalisering og ny teknologi, bliver vi nødt til at træde på bremsen, dér hvor vi gerne ville imødekomme den berettigede efterspørgsel fra borgerne. Det gælder både drift og anlæg, lyder det fra Anders Kühnau. 

Der er færre midler til anlæg næste år i forhold til niveauet for 2021. Region Midtjylland får i 2022 et anlægsbudget på 724 mio. kr.

- Holdt op imod en anlægsplan, der forudsætter 756 mio. kr., stiller det os i en svær situation. Vi har hospitaler med stort behov for et bygningsmæssigt løft. Firesengsstuer er stadig virkelighed flere steder, ligesom behovet for midler til ny teknologi og digitalisering er stort, siger regionsrådsformanden.

Han vil gå til budgetforhandlingerne i Region Midtjylland med den tilgang, at så mange midler som muligt sendes ud på hospitalerne, så de har økonomien til at behandle stadig flere patienter.

Se pressemeddelelse fra Danske Regioner på www.regioner.dk

Tidsplan – budget 2022

  • august: Forretningsudvalget førstebehandler forslag til budget 2022
  • august: Regionsrådet førstebehandler forslag til budget 2022
  • september: Politiske forhandlinger om budget 2022
  • september: Forretningsudvalget andenbehandler budget 2022
  • september: Regionsrådet vedtager budget 2022.

Kontakt