15.06.2021

Ny årsrapport fra Samrådssekretariatet viser, at der i Region Midtjylland har været 32 ansøgninger om abort efter 12. svangerskabsuge på social indikation i 2020 mod 61 sager i 2019.

Abortsamrådssekretariatets årsrapport 2020 som er udarbejdet af Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering ved Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland viser, at der blev registreret 185 sager om senabort i 2020, hvilket er et markant fald sammenholdt med de sidste 5 år.

Herudover viser årsrapporten, at der i løbet af det forgangne år er sket en halvering i antallet af ansøgninger - fra 61 i 2019 til 32 i 2020 - om abort efter 12. svangerskabsuge med begrundelse i sociale og økonomiske forhold. Og at mens antallet af ansøgninger om senabort i sociale sager er gennemgående faldet for hele Danmark, så har Region Midtjylland i 2020 procentvist haft det største fald i ansøgninger sammenlignet med de øvrige danske regioner.

Støtte og hjælp i en svær situation kan have stor betydning

Årsagen til det store fald i antallet af ansøgninger i sociale sager er ikke entydig, men noget kunne tyde på, at adgangen til støttende og forebyggende indsatser har stor betydning.

Det vurderer lægefaglig leder af Samrådssekretariatet Camilla Mølsted Pedersen for Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Hospitalsenheden Vest, der fortæller, at de særlige indsatser er knyttet til de gynækologiske afdelinger og praktiserende læger i form af den regionale svangreomsorg, Team for Sårbare Gravide og Familieambulatoriet. Desuden fungerer Mødrehjælpen også med samtaler og støtte på anden vis.

- Kvinderne får allerede ved konstatering af graviditeten, løbende samt ved samtalen i Samrådssekretariatet information om muligheden for at få tilbudt hjælp og støtte uafhængigt af, om de vælger at få en provokeret abort eller at gennemføre graviditeten. Formentlig har adgangen til støttende og forebyggende indsatser, som for eksempel Familieambulatoriet, haft stor betydning. Herudover har COVID-19 pandemien i 2020 formentlig været en væsentlig faktor. Det støttes af, at faldet i antallet af ansøgninger er sket på nationalt plan, siger lægefaglig leder af Samrådssekretariatet Camilla Mølsted Pedersen.

Fosterskadesager fylder fortsat mest

Fosterskadesagerne udgør som tidligere langt størstedelen af det samlede sagstal, og i 2020 har antallet af sager været på niveau med de foregående år.

Der er i alt blevet givet 8 afslag på ansøgningerne om senabort på social indikation, og selv om afslagsprocenten er faldet sammenholdt med de sidste 3 år, er den fortsat væsentligt højere end tallene for 2015 og 2016.

- Årsagen til stigningen i afslag er uvis, men ligesom tidligere år så ser vi en sammenhæng mellem graviditetslængde og afslag. Det vil sige, at antallet af afslagsafgørelser stiger i takt med graviditetens længde, forklarer lægefaglig leder af Samrådssekretariatet Camilla Mølsted Pedersen.

Camilla Mølsted Pedersen tilføjer, at det også er værd at bemærke i årsrapporten, at antallet af fødsler i Region Midt er stabilt i 2020 sammenlignet med tidligere år, og at det ikke har været muligt at tilgå tal for svangerskabsafbrydelser, der er udført inden 12. graviditetsuge.

Fakta

  • Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, har netop udgivet årsrapport 2020 fra Abortsamrådssekretariatet, med det fulde navn: 'Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation'. Familieambulatoriet har i årsrapporten for 2020 et fagligt indlæg, hvor der beskrives særlige indsatser, herunder satspuljeprojektet "Familieplanlægningsindsats i alkohol- og stofbehandlingen".
  • I årsrapporten står beskrevet de arbejdsopgaver, som Danske Regioner skal varetage ved ansøgning om abort og fosterreduktion efter 12. svangerskabsuge samt sterilisation under særlige omstændigheder i henhold til Sundhedsloven. Årsrapporten 2020 belyser fordelingen af sagstyper, der er blevet behandlet af Samrådet i Region Midtjylland samt fordelingen af tilladelser og afslag i de enkelte sagstyper sammenlignet med tidligere år.
  • Siden 2007 har Samrådssekretariatet i Region Midtjylland behandlet anmodninger om svangerskabsafbrydelse på særlige betingelser efter 12. svangerskabsuge. Anmodningerne omfatter sager om abort uden forældremyndighedsindehavers samtykke, senabort, fosterreduktion, fosterskader og sterilisation.
  • Årsrapporterne for årene tilbage til 2007 kan rekvireres ved kontakt til Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, se kontaktoplysninger på afdelingens hjemmeside: www.socialmedicin.rm.dk

Sagstype Antal Fordeling i pct.
Fosterskade efter 12. svangerskabsuge 143  78
Sociale sager 18 år eller ældre efter 12. svangerskabsuge 28 15
Sociale sager under 18 år 6 3
Fosterreduktion efter 12. svangerskabsuge 4 2
Sterilisation 4 2
I alt 185 100

 

Flere oplysninger

  • Lægefaglig leder af Samrådssekretariatet, Camilla Mølsted Pedersen, tlf. 2913 8408 /camipers@rm.dk Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest