Test-bus-1084_lang.png
Foto: Per Ryolf, Aarhus Kommune

04.06.2021

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har iværksat en ny mobil testenhed, som i de kommende uger vil køre fra område til område i det nedlukkede Gellerup Sogn og tilbyde alle en corona-test.

Hjælp med at stoppe smitten i Gellerup –  bliv testet lige uden for din gadedør!

Sådan lyder opfordringen til beboere i Gellerup Sogn, efter at Aarhus Kommune og Region Midtjylland har kørt et nyt initiativ på gaden for at bryde smittekæder: I de kommende uger vil en bus komme rundt fra karré til karré i sognet som et supplement til de allerede eksisterende testtilbud i Gellerup. Bussen er blevet indrettet og bemandet specielt til opgaven og er således et helt nyt våben i kampen mod smitten i Aarhus Kommune.

Når bussen ankommer til et boligområde, vil testambassadørerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed (De Blå Veste) hjælpe med at ringe på beboernes døre og oplyse om testmuligheden. Det betyder, at beboerne umiddelbart efter kan få afklaret, om de er smittet eller ej og på den måde bidrage til at stoppe smitten. Hvis det viser sig, at en borger testes positiv – via lyntesten – er der i testbussen mulighed for foretage en såkaldt konfirmatorisk test, hvor det via en PCR-prøve udtaget i halsen med sikkerhed kan afgøres, om vedkommende er smittet.

Testbussen blev indsat i går torsdag og vil dagligt – både hverdage og weekend - fremover i de kommende par uger holde ved Bazar Vest kl 9.00-9.45. Derefter vil bussen køre til forskellige veje i Gellerup, Toveshøj og Skovgårdsparken.

Herefter skal initiativet evalueres for at afgøre, om der fortsat er brug for den i Gellerup Sogn eller evt. andre sogne i kommunen.