07.06.2021 

Sammen med flere andre folketingskolleger besøgte miljøminister Lea Wermelin (S) i dag området for generationsforureningen ved Høfde 42 på Harboøre Tange. Hun lovede at komme igen, når oprensningen skal i gang - og når der igen kan bades ved høfden.

- Vi kommer tilbage til Høfde 42, når I skal have spaden i jorden - og når badeforbuddet er ophævet, sagde miljøminister Lea Wermelin til regionsrådsformand Anders Kühnau (S), inden hun drog videre. 

Det var ministerens første besøg ved Høfde 42, der under sandet gemmer på et gammelt kemikaliedepot fra 1950'er og 1960'er. Dengang deponerede både virksomheden Cheminona og staten kemikalieaffald i stranddepotet. 

Regionsrådsformand Anders Kühnau byder velkommen til miljøministeren og mange andre, der var til stede, da ministeren i dag besøgte stranden ved Høfde 42.

Regionsrådsformand Anders Kühnau byder velkommen på vegne af Region Midtjylland. Regionen har ansvaret for at håndtere forureningen og skal lede oprensningen. Foto: Region Midtjylland 

En af de første oprensninger 

Høfde 42 er en af i alt tre generationsforureninger efter Cheminova - og en af 10 generationsforureninger i Danmark. Det bliver en af de første, der skal renses op.

Penge til oprensning blev en realitet i december 2020, da partierne bag Finansloven 2021 afsatte 630 mio. kroner til den første fase af oprensningen af generationsforureningerne i Danmark - Høfde 42 som en af de første.

Auriga Industries A/S (tidl. ejer af Cheminova), der er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond, har desuden afsat et engangsbeløb på 125 mio. kroner til oprensning ved Høfde 42. 

Foto af fire folketingsmedlemmer inkl. miljøministeret og Anders Kühnau ved stendiget ud for forureningen.

Nogle af dagens politiske gæster ved høfden ud for kemikaliedepotet. Fra venstre MF'erne Annette Lind (S), Pia Olsen-Dyhr (SF), Signe Munk (SF), miljøminister Lea Wermelin og regionsrådsformand Anders Kühnau. Foto: Region Midtjylland.  

- Jeg er glad for, at ministeren ville komme ud til Høfde 42 og høre om vores forberedelse af den oprensning, de har været med til at sætte penge af til på Christiansborg. Vi glæder os til at komme i gang og glæder os til den dag, man igen kan bade ved stranden ved Høfde 42, sagde Anders Kühnau, der også øjner andre gevinster end udelukkende et oprenset strandområde:

- Vi håber selvfølgelig også, at Høfde 42-projektet kan give erfaringer med nye grønne rensemetoder, der kan bruges andre steder i verden. På den måde kan vores oprensning forhåbentlig bidrage til at udvikle konkurrenceevnen for den danske miljøteknologi-branche og sikre danske arbejdspladser og eksport.

Efter planen kommer opgaven med selve oprensningen i udbud til efteråret. Udbuddet vil vare ca. 3/4 år, og herefter kan oprensningen komme i gang. Indtil nu har Region Midtjylland brugt tid på at forberede udbuddet bl.a. ved at få lavet en række nødvendige undersøgelser af spuns og undergrund.

Formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V) hilser på Lea Wermelin. Bag står Lemvig-borgmester Erik Flyvholm (V), der også var med til at byde ministeren velkommen.  Foto: Region Midtjylland.

Formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V) hilser på Lea Wermelin. Bag står Lemvig-borgmester Erik Flyvholm (V), der også var med til at byde ministeren velkommen. 
Foto: Region Midtjylland.