23.06.2021

I runde tal tvang COVID-19 pandemien hospitalerne i Region Midtjylland til at udsætte ca. 24.000 aftaler. Regionsrådet har godkendt hospitalernes forslag til at samle op på udsættelserne. 

Tallet kan vise sig at være både større og mindre, men det var med udgangen af april Region Midtjyllands foreløbigt bedste bud på, hvor mange udredninger og behandlinger pandemien har forsinket: 1.700 operationer, 1.200 aftaler i dagkirurgi, 17.700 ambulante besøg, 2.000 endoskopier og 1.200 aftaler i diagnostik radiologi. Oven i de ca. 24.000 aftaler kommer afledte aktiviteter inden for klinisk biokemi og diagnostisk radiologi.

Udsatte aftaler skal indhentes

Fokus på pandemien betød udsættelse af mange ikke-akutte undersøgelser og behandlinger, og i dag godkendte regionsrådet hospitalernes forslag til, hvordan der skal samles op på aftalerne.

- Regionsrådet har søgt efter en fleksibel model, der begrænser bureaukrati, men som også dokumenterer behandlingerne, så regionen kan bede staten refundere udgifterne, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Løsningen bliver at dække de af hospitalernes udgifter, der skyldes reduceringer i hospitalernes planlagte behandlingskapacitet som følge af COVID-19-beredskabet. Hospitalerne får også dækket udgifter der er opstået som følge af nedlukning af samfundet. For nogle områder medførte nedlukningen et fald i henvisninger til hospitalerne.

Usikkerhed om tidsplan

Den aktuelle konflikt med Dansk Sygeplejeråd har gjort det meget vanskeligt at sige, hvornår de sidste corona-udsatte patienter kan forvente at få tilbud om forundersøgelse og behandling.

- Inden konfliktens start forventede vi at være et stykke inde i 2022, men med den nuværende konflikt tvivler jeg på, at tidsplanen holder, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Samlet pris: 50 mio. kr.

Ved udgangen af maj havde hospitalerne foreløbigt bedt om 38,3 mio. kr. til udsatte behandlinger. Flere ansøgninger er på vej, og forventningen er, at det på hospitalerne i alt kommer til at koste ca. 50 mio. kr. at indhente cornaudsatte behandlinger i 2021.

Flere oplysninger