14.06.2021

Patienter, der bliver berørt af sygeplejerskernes strejke, får direkte besked. 

Et flertal i Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til et mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen og indleder strejke fra midnat natten mellem fredag den 18. og lørdag den 19. juni 2021.

Strejken betyder, at Region Midtjylland er nødt til at udsætte en række behandlinger på regionens hospitaler.

Du får direkte besked, hvis din behandling på et af Region Midtjyllands hospitaler bliver udsat. Beskeden kommer enten via en opringning eller en sms. Vi begynder at kontakte patienter, som får udsat deres behandling, fra onsdag den 16. juni 2021. 

Der udsættes kun behandlinger på de områder, der er udpeget til konflikt.

Hvis du ikke får besked om andet, skal du møde op til aftalt tid. Du skal ikke gøre yderligere.

Region Midtjylland varetager fortsat kritiske og akutte behandlinger under strejken. Det sker ved hjælp af det nødberedskab, som er aftalt med Dansk Sygeplejeråd.

Se hvilke afdelinger, der er udtaget til strejke og mere om, hvordan du skal forholde dig som borger/patient på www.konflikt.rm.dk