28.06.2021

Folketingets nye aftale om infrastruktur indeholder en række vigtige investeringer i mobilitet på tværs af Midtjylland. Det er glædeligt, men også naturligt, at der investeres markant i en landsdel i vækst, mener regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

Danmarks nye Infrastrukturplan 2035, der har opbakning fra samtlige partier i Folketinget, lægger op til investeringer i både motorveje, batteritog og helt nye togstrækninger i det midtjyske. Dermed imødekommer planen i høj grad det fælles indspil til nationale investeringer i infrastruktur, som Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner lavede i 2019.

- Som regionsrådsformand i Midtjylland er det svært ikke at være begejstret over planen. Det er afgørende for både vækst, uddannelse og trivsel, at borgere og varer i vores region kan komme let fra a til b. Samtidigt er det vigtigt, at vi konstant arbejder med at udvikle en både mere sammenhængende og en mere grøn mobilitet. Den nye plan leverer på begge parametre. Samtidigt er det godt, at aftalen udtrykker et helhedsperspektiv på mobilitet, hvor der også er blevet plads til at tænke fx cyklisterne ind, siger formand for regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

Herning-Aarhus på en time

Samlet set skal der bruges 161 milliarder kroner på infrastruktur i hele landet frem mod 2035. Blandt de konkrete midtjyske projekter i den nye plan kan fremhæves den nordlige del af den midtjyske motorvej omkring Viborg, udbygning af Den østjyske motorvej E45 for 6,2 mia. kroner, en længe ventet tunnel under Marselisborg Boulevard i Aarhus samt investeringer i letbane- og BRT-strækninger. Dertil kommer en ny jernbanestrækning Silkeborg-Galten-Aarhus.

- Det er en strækning, der vil give mange borgere bedre transportmulighed. Samtidig betyder den, at det bliver muligt at rejse mellem Aarhus og Herning på en time, og det kan få stor betydning for både patienter og ansatte på vores kommende supersygehus i Gødstrup, siger rådsformanden.

Batteritog i vest

Anders Kühnau fremhæver også, at aftalen afsætter et betydeligt statsligt bidrag på 700 mio. kroner til privatbanernes vedligeholdelsesefterslæb samt en pulje på 275 mio. kroner til etablering af ladeinfrastruktur til batteritog på privatbanerne. Han glæder sig dertil ikke mindst over, at det nu er aftalt at afsætte 330 mio. kroner til indkøb af fire nye batteritog samt ladestandere til strækningen Holstebro-Skjern, der drives af Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland.

- Vi er i Midtjylland langt fremme i forhold til batteritog, og med aftalen kan vi nu realisere projektet. Det betyder, at vi nu får samlet vigtige erfaringer med drift af batteritog, som jeg tror på vil sikre en både miljøvenlig og effektiv togforbindelse, siger Anders Kühnau. 

Find hele aftaleteksten på Transportministeriets hjemmeside her

Kontakt

Regionsrådsformand Anders Kühnau, tlf. 2360 2768, mail. kuhnau@rr.rm.dk