19.05.2021

Stor, international undersøgelse sætter nye standarder for, hvordan man fremover skal anvende indvendig strålebehandling til behandling af livmoderhalskræft. Aarhus Universitetshospital er pionerer på området.

Plastiknåle med en radioaktiv kilde, der ved hjælp af MR-skanninger kan stikkes direkte ind i en kræftknude på livmoderhalsen. Det er princippet bag indvendig strålebehandling – også kaldet brachyterapi – som bruges til behandling af kvinder med fremskreden livmoderhalskræft.

På Aarhus Universitetshospital har man i en årrække været pionerer inden for såkaldt billedvejledt brachyterapi, hvor man bruger MR-skanninger til helt præcist at finde ud af, hvor strålerne skal gives. Metoden er ved at blive udbredt over hele verden. Og i dag oplærer eksperterne fra Aarhus Universitetshospital både danske og udenlandske kolleger i, hvordan de skal bruge teknikken på deres egne hospitaler.

Markant bedre kontrol med sygdommen

Det internationalt anerkendte, videnskabelige tidskrift Lancet har for nylig publicereret resultaterne af den hidtil største undersøgelse på området, som er kulminationen på et mangeårigt internationalt samarbejde koordineret af Aarhus Universitetshospital og Medical University of Vienna i Wien.

 

- Billedvejledt brachyterapi til livmoderhalskræft giver markant bedre kontrol med sygdommen og har samtidig betydeligt færre bivirkninger end traditionel stråleterapi, siger Jacob Lindegaard, der er overlæge på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital og til daglig behandler patienter med brachyterapi.

- Tidligere var omkring hver tredje patient med lokal avanceret livmoderhalskræft død 5 år efter diagnosen. I dag er det kun ca. hver femte. En væsentlig årsag til denne forbedring er utvivlsomt, at man ved hjælp af MR-brachyterapi opnår lokal kontrol af livmoderhalskræften hos 90-95 %.

Udbredt til hele verden

Den internationale undersøgelse går under navnet EMBRACE I, og forskerne er nu allerede gået i gang med at inkludere patienter til undersøgelsen EMBRACE II, hvor viden opnået i EMBRACE I udmøntes i detaljerede behandlingsforskrifter om accepterede stråledoser til det normale væv og ønskede mål for stråledosis til patientens kræftknude. Patienterne følges løbende for at vurdere deres sygdomskontrol og bivirkninger - herunder livskvalitet. 

EMBRACE-samarbejdet har haft særligt fokus på udbredelse af den bedst mulige kvalitet af strålebehandling for livmoderhalskræft til hele verden.

- Konsortiet har været drivkraft for flere internationale guidelines og har trænet i alt 48 hospitaler på verdensplan -  fra 21 lande i Europa, Nordamerika, Asien og Australien - til at mestre den nye behandlingstype. Mange af disse afdelinger udbreder nu teknikken i deres lokale regioner og lande, fortæller professor Kari Tanderup, der sammen med Jacob Lindegaard og overlæge Lars Fokdal fra Kræftafdelingen er involveret i EMBRACE-gruppen fra Aarhus og medforfattere på artiklen i Lancet Oncology.

EMBRACE-gruppen engagerer sig nu i den næste generation af kliniske studier, der forhåbentlig kan nedbringe omfanget af bivirkninger og øge overlevelsen for patienter med lokal avanceret livmoderhalskræft.

- Derudover arbejdes der på at introducere MR-vejledt strålebehandling og brachyterapi til andre gynækologiske kræftsygdomme.

Første hospital i Norden

Aarhus Universitetshospital var det første hospital i Norden, der indførte MR-vejledt brachyterapi. Det skete i 2005, og hospitalet ligger i dag fortsat helt i front.

Det afspejler sig bl.a. i et nyt scoresystem (T-score) til systematisk og multi-disciplinær integration af oplysninger fra gynækologisk undersøgelser og MR-scanninger i et enkelt tal, der med stor sandsynlighed kan bruges til at forudsige sygdomskontrol og overlevelse - og ydermere giver lægerne oplysninger, som de kan bruge til at optimere strålebehandlingen.


Bag om forskningsresultatet:

Studietype:

Prospektivt internationalt observationelt kohortestudie.

Samarbejdspartnere:

EMBRACE Cooperative Group: Aktuelt 48 afdelinger i Europa, USA, Canada, Indien, Sydøstasien og Australien med ekspertise i avanceret strålebehandling og MR-vejledt brachyterapi.

Ekstern finansiering:

EMBRACE Cooperative Group er støttet af Medical University of Vienna, Aarhus Universitet, Kræftens Bekæmpelse, Elekta AB og Varian Medical Systems. T-score-projektet er støttet at Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Interessekonflikter:

Jacob Lindegaard har modtaget honorar fra Varian Medical Systems for afholdelse af kursus i MR-vejledt brachyterapi til patienter med livmoderhalskræft.

Læs den videnskabelige artikel:

https://authors.elsevier.com/c/1cpqb5EIIgBXjB

 

Flere oplysninger

  • Jacob Chr. Lindegaard, overlæge, dr.med., lektor på Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, mobil 40465324, e-mail: jacolind@rm.dk