26.05.2021

Diana Riknagel er ansat som innovationschef på Aarhus Universitetshospital (AUH) pr. 1. juni i en nyoprettet stilling.

For at styrke innovationskraften på AUH, ansætter hospitalet jordemoder, ph.d., Diana Riknagel, som innovationschef.

Innovationschef, Diana Riknagel, skal stå i spidsen for den kommende innovationsenhed AUH Innovation og dermed sikre kortere vej fra idéudvikling til konkret værdi for patienten i form af for eksempel opfindelser og patenter. Det er i høj grad muligt, fordi AUH har en meget stærk forskningsprofil og en enorm viden og indsigt blandt medarbejderne.

Sundhedsfaglig og bred erfaring med kommercialisering af idéer

Innovationchef Diana Riknagel kommer fra en stilling som Medical Affairs Director i medtech-virksomheden Centaflow A/S, hvor hun har arbejdet siden primo 2020. Fra 2014-2020 var Diana henholdsvis Clinical Research Manager og Chief Research Officer i telesundhedsvirksomheden Viewcare A/S.

45-årige Diana Riknagel er uddannet jordemoder i 2007 og har arbejdet som jordemoder i Hospitalsenhed Midt fra 2007-2013. I 2012 blev hun Master of Science i Clinical Science & Technology og i 2017 blev hun ligeledes industriel ph.d. i Medical Informatics – begge fra Aalborg Universitet. 

- Det er oplagt, at et stort universitetshospital som AUH med en meget betydende forskningstradition har brug for at kunne omsætte vores viden og idéer til konkrete innovationsprojekter i form af firmaer, opfindelser og patenter. Derfor opretter vi nu en decideret innovationsenhed med en innovationschef i spidsen, forklarer lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen og forsætter:

- Det er med stor glæde, at Diana Riknagel bliver AUH's innovationschef. Hun har en sundhedsfaglig baggrund og bred erfaring inden for omsætning af viden til innovation og forretning, ligesom hun også selv har erfaring med omsætning af konkrete projekter til kommercialisering. Derfor er hun det helt rigtige valg og et perfekt match til AUH, siger Jørgen Schøler Kristensen. 

Vil skabe synlige effekter på internationalt niveau

Ansættelsen af Diana Riknagel som AUH's innovationschef og oprettelsen af enheden AUH Innovation sker for at styrke hospitalets indsats på innovationsområdet, da det er centralt i fremtidens sundhedsvæsen, at der bliver kortere vej fra idéudvikling til konkret værdi for patienten.

AUH Innovation får ansvar for at favne det strategiske arbejde med innovation på AUH og skabe synlige effekter af innovation på regionalt-, nationalt- og internationalt niveau.

Vigtige dimensioner i den kommende enheds indsatser er at styrke samarbejdet med private aktører om produktudvikling, afprøvning af nye sundhedsløsninger og kommercialisering af forskningsresultater.