14.05.2021

Danske forskere har gennem målinger af den elektriske aktivitet i musklerne vist, at signalet i musklerne er nedsat længe efter en overstået COVID-19 infektion.

Læger og forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har netop publiceret opsigtsvækkende resultater vedrørende senfølger til COVID-19. Studiet omfatter en gruppe af patienter, der er undersøgt omtrent 6 måneder efter et relativt mildt sygdomsforløb (ikke respirator behandlede) med COVID-19 i foråret 2020.

Forskerne har undersøgt muskelfunktionen ved hjælp af elektromyografi (EMG), hvor man måler den elektriske aktivitet i musklen, når den arbejder.

- Vores målinger viser, at signalet i musklerne er nedsat sammenlignet med raske, der ikke har haft COVID-19, og det tyder på, at musklerne ikke arbejder, som de normalt gør, siger overlæge og professor Hatice Tankisi.

Klager over muskeltræthed og muskelsmerter er hyppige efter COVID-19 infektion, og det er derfor vigtig ny viden, at der kan måles forandringer i musklerne.

- Målingerne giver ikke svar på hvorfor muskelfunktionen er nedsat, og yderligere forskning er nødvendigt for at afklare hvilken sammenhæng, der er mellem virus og den efterfølgende nedsatte muskelfunktion, siger Hatice Tankisi.

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Tværsnitsstudie

Samarbejdspartnere: Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet

Ekstern finansiering: Danmarks Frie Forskningsfond (Grant number: 9039-00272B)

Interessekonflikter: Nej

Læs den videnskabelige artikel:

Agergaard J, Leth S, Pedersen TH, Harbo T, Blicher JU, Karlsson P, Østergaard L, Andersen H, Tankisi H. Myopathic changes in patients with long-term fatigue after COVID-19. Clinical Neurophysiology 7th May 2021.  DOI: 10.1016/j.clinph.2021.04.009

 

Flere oplysninger

  • Hatice Tankisi, Overlæge på Neurofysiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital, Professor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Tlf. 6075 4813 / hatitank@rm.dk