03.05.2021

De midtjyske landdistrikter er fulde af liv, nyskabende projekter og ildsjæle, der fører dem ud i livet. Regionen samler nu de gode eksempler på en ny videns- og inspirationsportal, Landsbyviden.rm.dk.

Sundhedsfremmende syklubber, delebiler og nye tilgange til at bo og leve uden for de større byer. Det er blot nogle få eksempler på emner, man kan læse mere om på den nye hjemmeside, Landsbyviden.rm.dk. Her samler Region Midtjylland gode eksempler fra virkeligheden på, hvordan landsbyer og lokalområder arbejder med at sikre bæredygtig udvikling frem for afvikling.

Både landsbyer og landdistriktsudviklere har udtrykt behov for i højere grad at kunne dele viden og inspirere hinanden. Det behov ønsker Region Midtjylland at imødekomme med den nye portal. Der samles og formidles i forvejen forskning på området hos Landdistrikternes Fællesråd, så den regionale portal er tænkt som et supplement hvor praktikere kan søge inspiration i gode historier og konkrete eksempler.  

- I regionsrådet er vi ambitiøse på vegne af vores landdistrikter, og vi ønsker at understøtte det store og gode arbejde, der gøres i kommunerne og i de enkelte landsbyer. Det kan vi bl.a. gøre ved at sikre, at de gode eksempler og erfaringer opsamles og formidles. Det gør vi med Landsbyprisen, som vi har uddelt hvert år siden 2009, og nu giver vi det et ekstra skub med den nye hjemmeside, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V).

Fra viden til bæredygtig praksis

Landsbyviden beskriver erfaringer med lokale projekter, og kobler de konkrete eksempler til eksisterende og ny viden om bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Portalen vil have et generelt fokus på at gøre landsbyerne til attraktive steder at bo, men med særligt fokus på løsninger og projekter, der skaber værdi på flere måder og som i en eller anden grad er koblet til FNs verdensmål.

- Verdensmålene, bæredygtighed og grøn omstilling er fremtrædende i regionens udviklingsstrategi, og det er et nødvendigt fokus i en verden, hvor vi står over for globale klima- og miljøudfordringer. De udfordringer kan ikke løses af en enkelt landsby, eller i en enkelt region, men vores erfaringer med fx landsbyprisen viser, at landsbyerne faktisk kan være med til at vise nye veje. Den historie fortjener at blive fortalt, siger næstformand i Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

Landsbyviden.rm.dk fortæller om bæredygtig udvikling af landsbyer og landdistrikter i form af artikler, billeder, videoer, webinarer med mere. Der er allerede en del indhold på siden, der løbende bliver udbygget i takt med, at flere gode projekter ser dagens lys i landsbyerne.

Se mere og find de gode historier på Landsbyviden.rm.dk

Flere oplysninger

  • Formand for Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V), tlf. 2945 5261, jorgen.norby@rr.rm.dk
  • Næstformand Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S), tlf. 2021 84 23 mail. knudsen@rr.rm.dk
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer