06.05.2021

Det er første gang i 17 år, at Projekt VestLiv udsender så mange spørgeskemaer. De 7.000 modtagere skal gøre forskerne klogere på danskernes arbejdsliv og trivsel.

I denne uge får 7.000 danskere født i 1983 og 1989 et spørgeskema om deres arbejdsliv og fysiske og psykiske trivsel. Formålet med spørgsmålene er at få større viden om, hvad der former menneskers liv – hvilke sociale og helbredsmæssige faktorer påvirker vores sundhed?

Deltagerne skal svare på konkrete spørgsmål om deres arbejdsliv og relationer, mestring, motion og psykisk trivsel. Deres svar skal danne basis for en række undersøgelser af, hvad der fremmer og hæmmer danskernes sundhed.

Delundersøgelse: Hvad giver risiko for type 2-diabetes?

Én af delundersøgelserne står ph.d.-studerende Vivi Just-Nørregaard for. Hun skal undersøge risikoen for at udvikle type 2-diabetes, og spørgeskemaet indeholder derfor også en invitation til en klinisk undersøgelse i form af en blodprøve.

Blodprøven skal give ny og værdifuld viden om, hvilke risikofaktorer, der ligger forud for udviklingen af type 2-diabetes. Blodprøven oplyser samtidig deltagerne om deres blodsukkerniveau. På den måde får de tidligt mulighed for at justere deres livsstil, hvis der er brug for det.

Deltagerne er blevet fulgt siden 2004

Det er ikke første gang, de inviterede hører fra forskerne. Faktisk er de blevet fulgt med spørgeskemaer fra Projekt VestLiv siden 2004, hvor de var hhv. 15 og 21 år gamle. Projekt VestLiv er en forløbsundersøgelse fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning,

Håbet er, at forskerne kan følge deltagerne hele livet og dermed indhente unik viden om forholdet mellem sociale faktorer, helbred og arbejdsmarkedstilknytning. Spørgeskemaundersøgelsen afsluttes juni 2021.

Læs mere om Vivi Just-Nørregaards ph.d.-projekt

Læs om resultater fra tidligere spørgeskemaundersøgelser i projekt VestLiv

Kontakt

  • Vivi Just-Nørregaard, ph.d.-studerende, tlf. 2170 7345, vivich@rm.dk (for spørgsmål om ph.d.-projektet)
  • Trine Nøhr Winding, seniorforsker, tlf. 7843 3500, trwind@rm.dk (for spørgsmål om Projekt VestLiv)