11. maj 2021

Lægevagtsvisitationen er allerede rykket ind i de nye lokaler på Stationsvej i Holstebro, og i de kommende dage følger en række andre lokale tilbud til Nordvestjyder om blandt andet blodprøver, øjenklinik, kræftklinik og fødselsforberedelse.

Brystkræftscreening, psykiatri, Præhospital og lægevagtsvisitationen er allerede flyttet ind, og nu tager det fart: I dagene fra 17. til 21. maj rykker endnu flere regionale sundhedstilbud ind i Center for Sundhed i Holstebro.

- Vi samler de to Vestjyske akuthospitaler i Gødstrup, men forbliver i Holstebro, så Nordvestjyderne ikke af den grund får længere vej til en del af de mest brugte sundhedstilbud, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Regionsrådet er meget optaget af, at lokale tilbud helt grundlæggende er nemmest at nå for borgerne.

- Med nødvendig hensyntagen til om vi kan holde kvaliteten, skaffe personale og få pengene til at række, så er vi meget optaget af at udvikle lokale tilbud, gerne i samarbejde med kommunerne, for det er, hvad borgerne efterspørger, siger Anders Kühnau.

De flytter ind i midten af maj:

  • Blodprøvetagning - Klinisk Biokemisk Afdeling
  • Klinik for Leddegigt og Bindevævssygdomme
  • Diabetes og Hormonsygdomme
  • Jordemoderforberedelse og efterfødselsklinik
  • Onkologi - Kræftklinik med bl.a. kemoterapi
  • Øjenklinik
  • Enhed for Lindrende Behandling

De flytter ind i sommer og efterår:

Lægevagtens telefonvisitation, altså det sted, hvorfra lægerne svarer telefonerne, er flyttet ind i Center for Sundhed. Lægevagtens konsultation, hvor man evt. mødes med lægen, følger efter 1. juni. Indtil da har den som nu adresse på Regionshospitalet Holstebro.

Blodtappevognen med kælenavnet "Dracula" holder efter sommerferien på parkeringspladsen ved Center for Sundhed.

Hjerteklinik og røntgen får adresse på Stationsvej 1. september.

Akutklinikken i Holstebro åbner i Center for Sundhed den 22. september.

Sundhedstilbud drevet af regionshospitalet

De regionale behandlingstilbud er funktioner under afdelingerne i Hospitalsenheden Vest.

Samlet fylder de regionale funktioner 17% af centeret, der blev taget i brug i foråret 2018.

Udover regionale funktioner rummer sundhedsbyggeriet også en lang række kommunale funktioner som f.eks. Holstebro Kommunes tandpleje, akutpladser og sygeplejeklinik. Hertil kommer praktiserende læger og en specialtandlæge.

Center for Sundhed ligger centralt placeret i Holstebro, tæt på bus- og togforbindelser.

Funktioner deler lokaler

Center for Sundhed er bygget fleksibelt, så rummene på forskellige ugedage kan bruges til forskellige aktiviteter. Derfor deler flere af centerets nye sundhedstilbud lokaler, og varetager planlagte undersøgelser og behandlinger.

 

Oversigt over hospitalsfunktioner i Center for Sundhed

Fakta om indflytningen

Flere oplysninger