06.05.2021

Ved hjælp af blandt andet mere dialog med patienterne og bedre uddannelse af personale har Region Midtjylland nået langt de fleste mål i aftalen med Sundhedsministeriet om at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Det viser tallene fra den netop offentliggjorte evaluering af området fra Sundhedsstyrelsen.

Færre patienter, der bliver bæltefikseret, markant kortere fikseringer og mindre brug af remme. Sundhedsstyrelsen har netop udgivet sin rapport om monitorering af tvang i sidste halvvår af 2020.

Rapporten markerer afslutningen på det arbejde, som regionerne og Sundhedsministeriet skød i gang i 2014 for at halvere brugen af tvangsfikseringer på de psykiatriske afdelinger og reducere øvrig tvang i psykiatrien markant.

Cirka syv år senere kan Psykiatrien i Region Midtjylland sætte flueben ved 11 ud af 15 milepæle.

- Personalet på hver enkelt psykiatrisk afdeling har arbejdet intensivt med at nedbringe brugen af tvang, og det vil jeg gerne kvittere for. Det har været et langt sejt træk, som vi kan se bærer frugt. Det sidste år med COVID og nedlukning har bestemt ikke været nemt for hverken patienter eller personale, så det er særligt flot af personalet at vi stadig er nået så langt, som vi er. Og vi fortsætter selvfølgelig indsatsen for mindre tvang, selvom aftalen med Sundhedsministeriet nu slutter, siger Jacob Klærke (SF), formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland.

Godt på vej

Blandt de opfyldte målsætninger for regionerne ligger antallet af patienter, der bliver bæltefikseret. Her er der sket et markant fald i Region Midtjylland. Antallet af patienter, der bliver bæltefikseret er faldet fra 449 i 2011-2013 til 304 i 2020.

Desuden er antallet af langvarige bæltefikseringer over 48 timer reduceret markant fra 178 til 76.

En del af forklaringen på, hvorfor Region Midtjylland har nået de fleste mål skal findes i et tættere samarbejde mellem patienter og personale:

- I dialog med både nuværende og tidligere patienter kombineret med mere uddannelse af vores personale har vores arbejde vist, at tvang mange gange kan udskydes, hvis vi møder patienterne anderledes. Den læring tager vi selvfølgelig med videre," siger Claus Graversen, sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien i Region Midtjylland og fortsætter:

- Én af årsagerne til, at vi ikke når alle målene er, at vi nogle steder godt nok har knækket kurven, men at udviklingen ikke sker hurtigt nok. Så vi er stadig et stykke fra at være helt i mål, men vi kan godt glæde os over, at vi dog er godt på vej.

Lille gruppe meget syge

Trods den nedadgående tendens i brugen af en del tvangsforanstaltninger er der også visse typer af tvang, hvor kurven peger i den gale retning – nemlig opad. Det gælder blandt andet tvangsindlæggelser, brug af beroligende medicin med tvang, fastholdelse og tvangsbehandling. Det er ikke områder, hvor der har været et mål om at nedbringe brugen mellem 2014 og 2020, men alligevel holder Psykiatrien i Region Midtjylland et vågent øje med de stigende tendenser:

- Vi har en gruppe af især svært selvskadende, yngre kvinder, som er overrepræsenteret i statistikkerne. Det er ikke godt nok, og en del af vores arbejde fremadrettet bliver at forbedre vores forebyggende indsats over for lige præcis denne patientgruppe," siger Claus Graversen.

Ét af de tiltag, der skal forbedre behandlingen af de svært selvskadende patienter, hvor tvang ofte bliver brugt, er oprettelsen af særlige selvskade-teams. Her skal Psykiatrien i samarbejde med bosteder og andre aktører planlægge og koordinere skræddersyede forløb til den enkelte patient.

Yderligere information:

  • Jacob Isøe Klærke (SF), formand for Psykiatri- og Socialudvalget, 2683 7496
  • Claus Graversen, sygeplejefaglig direktør, 2962 9045

Yderligere information om selvskade-teams:

  • Jakob Paludan, ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, 5127 3326

Læs mere om partnerskabsaftalerne og de samlede resultater på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.