31.05.2021

Region Midtjylland har 28. maj modtaget ca. 66.200 doser vaccine mod Covid-19 til brug i uge 22.

De leverede ca. 62.000 doser Pfizer-vaccine og ca. 4.200 doser Moderna-vaccine skal især bruges på at vaccinere borgere, der endnu ikke har fået 1. stik. En af tre Pfizer-doser er afsat til at færdigvaccinere borgere, der allerede har fået 1. stik.

Vaccinerne bruges på borgere, der er inviteret til vaccination. De senest inviterede borgere er født i 1972-1973 og 2004-2005, og er henholdsvis 48-49 år og 16-17 år. Dermed har Region Midtjylland taget hul på vaccination af målgruppe 10 D1, der omfatter borgere i alderen 45-49 år og 16-19 år.

I de kommende målgrupper (10 D1-D3) vil en årgang af de ældste i målgruppen og en årgang af de yngste i målgruppen blive inviteret ad gangen, til alle i målgruppen er inviteret.

Sundhedsstyrelsen kommer på besøg

Som forsøg har Region Midtjylland og Aarhus Kommune tilbudt lokale vaccinationer til borgere i tre boligområder med lav vaccinetilslutning.

Vaccinationscenter Aarhus Ø har vaccineret ca. 200 borgere i alt i tre udvalgte lokalområder.

På samme måde rykker vaccinecentret til Gellerup onsdag og torsdag 2.-3. juni, hvor centret forventer at vaccinere ca. 250 borgere i alt.

Sundhedsstyrelsen vil være tilstede ved vaccinationsdagene i Gellerup for at evaluere tilbuddet, der kan udbredes til andre områder i landet med lav vaccinationstilslutning.

Hvem er nu vaccineret?

I Region Midtjylland er ca. 269.000 borgere færdigvaccinerede per 28. maj. De svarer til 20,2 % af regionens indbyggere. Knap 433.000 borgere, 32,5 %, har fået den første af to vaccinedoser.

Sundhedsstyrelsen har 21. maj ændret reglerne for coronapas, så vaccination gælder som coronapas i 14-42 dage efter 1. stik og igen umiddelbart efter 2. stik.

Krav til coronatest forud for hospitalsbehandling vil fremgå af hospitalernes indkaldelsesbreve.

Status for vaccination mod covid-19 per 28. maj:

 

Målgruppe

Region Midtjylland

Landsplan

Påbegyndt vaccination

Færdig-vaccineret

Påbegyndt vaccination

Færdig-vaccineret

1. beboere i plejebolig mv.

96,2 %

94,1 %

95,6 %

93,1 %

2. +65 årige som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp

92,9 %

90 %

91,6 %

88,4 %

3. Personer født i 1936 og ældre (+85 årige)

96,0 %

94,7 %

95,3 %

93,9 %

4. Social- og sundhedspersonale*

97,7 %

74,2 %

97,7 %

78,3 %

5. Personer med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19

92,4 %

83,6 %

92,2 %

86,9 %

6. Pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs-eller plejeperson

90,5 %

73,2 %

91,4 %

79,8 %

7. Personer født i 1937 til 1941 (80-84 årige)

96,6 %

94,0 %

95,8 %

92,8 %

8. Personer født i 1942 til 1946 (75-79 årige)

96,3 %

93,1 %

95,6 %

91,4 %

9. Personer født i 1947 til 1956 (74-64 årige)

94,1 %

42,0 %

92,7 %

45,8 %

10 A. Personer født i 1957-1961 (60-64 årige)

75,3 %

1,0 %

74,9 %

1,2 %

10 B. Personer født i 1962-1966 (55-59 årige)

28,3 %

0,8 %

44,7 %

1,0 %

10 C. Personer født i 1967-1971 (50-54 årige)

10,1 %

0,6 %

17,2 %

0,8 %

10 D1. Personer født i 1972-1976 og 2002-2005 (45-49 årige og 16-19 årige)

0,5 %

0,3 %

1,2 %

0,4 %

10 D2. Personer født i 1977-1981 og 1997-2001 (40-44 årige og 20-24 årige)

Invitation og vaccination ikke på begyndt

10 D3. Personer født i 1982-1986 og 1992-1996 (35-39 årige og 25-29 årige)

Invitation og vaccination ikke på begyndt

10 D4. Personer født i 1987-1991 (30-34 årige)

Invitation og vaccination ikke på begyndt

Kilde: SSI d. 28. maj 2021.

*Social – og sundhedspersonale: Andel vaccinerede ud af de inviterede, som opfylder SST's kriterier for målgruppe 4.

 

Fakta

  • Region Midtjylland har til brug i uge 22 ca. 66.200 doser vaccine mod Covid-19.
  • I Region Midtjylland er ca. 000 borgere færdigvaccinerede per 28. maj. De svarer til 20,2 % af regionens indbyggere. Knap 433.000 borgere, 32,5 %, har fået den første af to vaccinedoser.
  • Nu er nogle borgere i målgruppe 10D1 inviteret til vaccination. De senest inviterede i Region Midtjylland er født i årene 1972-1973 (48-49-årige) og 2004-2005 (16-17-årige).

Kontakt