15.03.2021

Birgitte Brandsborg og Iben Schou-Hansen er fra 15. marts ansat som henholdsvis ledende overlæge og oversygeplejerske i Bedøvelse og Operation 1.

Som led i en større organisationsændring, der betød en nedlæggelse af Bedøvelse og Operation og etablering af fire selvstændige afdelinger pr. 1. januar, skal Aarhus Universitetshospital (AUH) rekruttere syv nye afdelingsledere i det første halve år af 2021. Tre blev ansat i februar, og nu ansættes yderligere to.

Det drejer sig om:

  • Konstitueret ledende overlæge, Birgitte Brandsborg, Bedøvelse og Operation 1, som ledende overlæge i Bedøvelse og Operation 1

  • Konstitueret oversygeplejerske, Iben Schou-Hansen, som oversygeplejerske i Bedøvelse og Operation 1

Om ansættelse af de to nye afdelingsledere siger lægefaglig direktør Claus Thomsen:

- Vi følger den plan, som vi lagde i efteråret sidste år for rekruttering af syv nye afdelingsledere til operationsområdet ved eksterne opslag. Vi ansatte tre afdelingsledere i februar, og nu følger så to ansættelser mere. Birgitte Brandsborg og Iben Schou-Hansen er begge dygtige og fagligt meget kompetente ledere med stort kendskab til operationsområdet. Det er ledere, der kan bedrive kliniknær ledelse – en egenskab, som vi ved, har været efterspurgt af vores medarbejdere på operationsområdet, udtaler Claus Thomsen.  

Hospitalsledelsen forventer, at de resterende to afdelingslederstillinger er besat senest sommeren 2021. 

Uddybende om ledende overlæge, Birgitte Brandsborg, Bedøvelse og Operation 1

- I november bad hospitalsledelsen Birgitte om at blive konstitueret ledende overlæge, og det hverv har hun løftet på fremragende vis. Birgitte har stor klinisk erfaring, er klinisk lektor og har et stærkt blik for værdien og styrken af samarbejde både i afdelingen og mellem afdelinger for at sikre gode patientforløb af høj kvalitet. Derfor glæder vi os over nu at kunne fastansætte Birgitte i stillingen og er sikre på, at hun er den helt rette som ledende overlæge for Bedøvelse og Operation 1, siger lægefaglig direktør Claus Thomsen.  

Ledende overlæge Birgitte Brandsborg er uddannet speciallæge i anæstesiologi i 2013 og blev samme år ansat på AUH først som afdelingslæge og i 2016 som funktionsledende overlæge.

Birgitte har en ph.d. fra Aarhus Universitet fra 2010, ligesom hun siden 2014 har været klinisk lektor på Aarhus Universitet.

I 2019 gennemførte hun uddannelsen Skandinavisk perioperativ ledelsesuddannelse (POMM, Perioperative Medicine and Management, SSAI).

Birgitte sidder i styregruppen for POMM-uddannelsen, Specialerådet for Anæstesiologi i Region Midtjylland, Anæstesiudvalget i Dansk Anæstesiologisk Selskab, Danish Colorectal Cancer Group og den nationale styregruppe for Dansk Anæstesidatabase.

Foto af Birgitte Brandsborg

Foto: Michael Harder

Uddybende om oversygeplejerske, Iben Schou-Hansen, Bedøvelse og Operation 1

- I november bad hospitalsledelsen Iben om at blive konstituereret oversygeplejerske i Bedøvelse og Operation 1, og det hverv har hun løftet på flotteste vis. Iben har med både sin ledelseserfaring som oversygeplejerske og sin mangeårige erfaring som både OP-sygeplejerske og afdelingssygeplejerske i kirurgien de rette kvalifikationer til stillingen. Alt sammen kompetencer, der vil gavne ikke blot Bedøvelse og Operation 1, men hele operationsområdet på AUH, siger lægefaglig direktør Claus Thomsen.

Oversygeplejerske, Iben Schou-Hansen, er uddannet sygeplejerske i 1992.

Fra 1992 til 1996 arbejdede Iben som operationssygeplejerske på det daværende Odder Centralsygehus, og fra 1996-2007 som operationssygeplejerske på Regionshospitalet i Silkeborg, hvor hun fra 2002-2007 også var klinisk vejleder. Fra 2007-2013 besad Iben afdelingssygeplejerskestillinger i Skadestue/Modtagelse/Akutklinik/Ortopædkirurgisk Ambulatorium samme sted, inden hun i 2013 kom til AUH og tiltrådte som oversygeplejerske i Led- og Bindevævssygdomme. 

Fra oktober 2018 til marts 2019 var Iben sideløbende med sit lederjob i Led- og Bindevævssygdomme særlig sygeplejefaglig ledelsesstøtte i Børn og Unge i den periode, hvor Børn og Unge ikke havde nogen oversygeplejerske.  

Iben har en Master i offentlig ledelse fra 2012 fra Aarhus Universitet/Syddansk Universitet og har gennem årene efteruddannet sig på Region Midtjyllands lederuddannelser, ligesom hun har en diplomuddannelse i sundhedsfaglig formidling.

Foto af Iben Schou Hansen

Foto: Tonny Foghmar

Baggrund for ansættelser: Led i større plan for AUH's operationsområde

Ansættelsen af de to nye afdelingsledere på AUH's operationsområde sker som led i, at hospitalsledelsen tilbage i oktober 2020 traf beslutning om, hvordan operationsområdet på AUH skulle organiseres og ledes pr. 1. januar i år. Beslutningen var todelt:

Dels skulle afdelingen Bedøvelse og Operation nedlægges, og pr. 1. januar 2021 blev der dannet fire nye afdelinger; Bedøvelse og Operation 1, 2 og 3 og Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi (fusion af dele af Bedøvelse og Operation med Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi).

Dels skulle der skabes en formaliseret fælles ligeværdig ledelse i AUH's fire operationsområder mellem anæstesi og kirurgi på ledelsesniveau. Et udviklings- og kulturarbejde der er i gang.