03.03.2021

Torsdag den 4. marts er det World Obesity Day, hvor organisationer verden over støtter op om World Obesity Federations kampagne, der sigter mod at udbrede viden om svær overvægt. Nationalt Center for Overvægt, der er et nystartet videns- og rådgivningscenter, bidrager til kampagnen ved at sætte fokus på kompleksiteten ved overvægt og svær overvægt.

World Obesity Day ligger hvert år den 4. marts og er organiseret af World Obesity Federation, der som global institution arbejder for at skabe opmærksomhed omkring svær overvægt, følgesygdomme, årsager, stigmatisering osv. Den verdensomspændende kampagne på World Obesity Day 2021 handler om at øge vidensniveauet og skabe større forståelse for den brede vifte af årsager til overvægt og svær overvægt. Kampagnen sætter fokus på, at vi når længere ved at stå sammen – til formålet bruger den hashtagget #EveryBodyNeedsEverybody.

Foto: World Obesity

Svær overvægt er en kompleks tilstand

De fleste mener at have en klar fornemmelse af, hvorfor mennesker udvikler overvægt eller svær overvægt. Faktum er imidlertid, at videnskaben ikke kender svaret og kan dermed ikke give et entydigt billede af, hvorfor nogle mennesker har normalvægt gennem hele livet, mens andre udvikler overvægt eller svær overvægt.

- Svær overvægt er en yderst kompleks tilstand. Og vi ved grundlæggende ikke, hvordan overvægt udvikler sig. Vi ved dog, at det ikke kun er et spørgsmål om energibalancen, altså at man spiser for meget og bevæger sig for lidt, fortæller lægefaglig leder af Nationalt Center for Overvægt, Jens Meldgaard Bruun.

Komplekse problemstillinger kræver komplekse løsninger

Meget andet end energibalancen spiller en rolle for udviklingen af svær overvægt som f.eks. gener, opvækst og samfundsstrukturer. Når vi taler om svær overvægt er der også mange interesser, holdninger, følelser og fordomme på spil, herunder stigmatisering, der påvirker krop og sind. Det er faktorer, som den enkelte ikke er herre over og dermed heller ikke kan gøre noget ved på egen hånd. Derfor er det afgørende at få kompleksiteten endnu tydeligere frem og bredere ud, så vi får et mere nuanceret og realistisk billede af tilstanden, mener Jens Meldgaard Bruun.

- Man kan ikke løse komplekse problemstillinger med simple metoder. Derfor skal der et mere bredspektret og langsigtet perspektiv på løsningsmodellerne til forebyggelse og behandling.

- Svær overvægt har store konsekvenser for samfundet, men den enkelte bærer den største byrde, da svær overvægt kan have meget alvorlige konsekvenser – både fysisk, psykisk og socialt. Derfor er det så afgørende, at vi forstår og anerkender kompleksiteten, hvis vi som samfund og medmennesker ønsker at støtte personer med overvægt og bidrage til løsningen.

World Obesity Days kampagne kan følges på de sociale medier under følgende hashtags: #WorldObesityDay #WOD2021 og #EveryBodyNeedsEverybody.

Nationalt Center for Overvægt sætter fokus på overvægts kompleksitet på World Obesity Day den 4. marts

Foto: World Obesity

Fakta om overvægt i Danmark

  • I Danmark har 16,8 procent af den voksne befolkning svær overvægt
  • 51 procent af de voksne danskere har et BMI over 25 og har dermed overvægt
  • Det skønnes, at der i Danmark er 630 flere dødsfald om året blandt voksne med svær overvægt (BMI ≥30) end blandt voksne med et BMI mellem 20-30.
  • Behandling og pleje af personer med svær overvægt koster samfundet 1,8 milliarder kr. om året samt ekstraomkostninger på 10,4 milliarder kr. om året i tabt produktion.

Kilde: Danskernes sundhed – den nationale sundhedsprofil 2017 (Sundhedsstyrelsen). Link: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Den-Nationale-Sundhedsprofil-2017.ashx?la=da&hash=421C482AEDC718D3B4846FC5E2B0EED2725AF51

Fakta om Nationalt Center for Overvægt

  • Nationalt Center for Overvægt blev i 2020 etableret med midler fra Sundhedsministeriet. Centret har midler til og med 2023.
  • Centret indsamler og deler viden om og erfaringer fra kommunale og regionale sundhedstilbud i Danmark.
  • Centret indsamler og deler viden om evidensbaseret forskning inden for (svær) overvægt.
  • Centret har bl.a. fokus på stigmatisering og kompleksiteten i svær overvægt.
  • Nationalt Center for Overvægts hjemmeside åbner på World Obesity Day, torsdag den 4. marts 2021.

Links

Nationalt Center for Overvægt: https://www.ncfo.dk/

World Obesity Day: https://www.worldobesityday.org/

Kontakt og yderligere information

  • Jens Meldgaard Bruun, klinisk professor, overlæge og lægefaglig leder af Nationalt Center for Overvægt, 5094 5547