17.03.2021 

Smuk natur og princippet "sammen hver for sig" bliver rammen, når Specialområde Autisme i 2022 kan åbne et nyt botilbud i Hinge ved Silkeborg. Botilbuddet kommer til at bestå af 16 selvstændige boliger fordelt i to klynger.

Boligerne er udviklet til mennesker med autisme og giver mulighed for både at skærme og indbyde til fællesskab ud fra den enkeltes forudsætninger og ønsker. Der er tale om de såkaldte AT Home boliger (A for apart og T for together), som Specialområde Autisme har gode erfaringer med. 

Autismetilbuddet Hinge som illustation set fra fugleperspektiv

Illustration: Wienberg Architects / Njordrum Care 

Tilbuddet bliver et helhedstilbud med fokus på at skabe højere trivsel for den enkelte ved hjælp af specialiserede indsatser, der tager udgangspunkt i borgernes egne perspektiver, ønsker og drømme. 

- Jeg er glad for, at vi snart kan tilbyde rammer, der er skræddersyet til mennesker med autisme, og som er udfordret af andre komplekse problemer. De skal, som alle andre, have mulighed for at udvikle sig og være sammen med andre i det omfang, de ønsker det. Det vil botilbuddet i Hinge gøre muligt, siger Jacob Klærke, formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland. 

Botilbuddet i Hinge erstatter Specialområde Autismes tidligere botilbud i Skals og det nuværende tilbud i Thorning. 

De kommende beboere vil blive inddraget i planlægningsfasen, og får også indflydelse på valg af farver, grad af afskærmning på den overdækkede terrasse og, hvor det er muligt, ved valg af bolig.

Fakta om Botilbuddet Hinge

  • Boligerne er selvstændige huse på 49 m2 og består af stue, soveværelse, køkken, badeværelse og entré. 

  • Målet med boligerne er at forbedre livskvaliteten for beboerne ved f.eks. materialevalg, dagslysbehandling og skærmning. 

  • Der bliver en "privat" sti fra hver bolig til de tilhørende fælles borger- og personalefaciliteter 

  • Grunden er på næsten 8 hektar og ligger ca. 16 km fra Silkeborg. 

  • Regional Udviklings pulje til bæredygtighedsprojekter har bevilget 100.000 kr. til byggeriet, og det forventes, at det vil kunne opnå en bæredygtigheds certificering 

Yderligere oplysninger

  • Udvalgsformand Jacob Isøe Klærke, tlf. 26 83 74 96
  • Områdechef Vivian Elkjær, tlf. 24 64 33 02
  • Læs mere om Specialområde Autisme: www.sau.rm.dk