Rådgiveren NIRAS udvikler et nyt, webbaseret værktøj, der tager højde for de samfundsøkonomiske konsekvenser af skybrudssikring. Værktøjet udvikles i samarbejde med det regionale partnerskab for klimatilpasning Coast to Coast Climate Challenge.

Et nyt klimatilpasningsværktøj skal hjælpe kommuner og forsyninger med at vurdere, hvor og til hvilket niveau det bedst kan betale sig at investere i skybrudssikring. 

Værktøjet er en del af Region Midtjyllands EU-støttede projekt Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) - et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der startede i 2017. Her arbejder 31 partnere tæt sammen for at skabe en klimarobust region via en række delprojekter. Værktøjet til skybrudssikring bliver udviklet i et af delprojekterne. Det var i Horsens Kommune, at byggestenene blev lagt, og værktøjet skal nu færdigudvikles og udbredes til resten af projektområdet, der omfatter hele Region Midtjylland og tre Limfjordskommuner i Region Nordjylland.

- Tidligere brugte kommunerne forskellige værktøjer til at vurdere, hvor der skulle skybrudssikres. Nu får alle kommuner i regionen ét fælles værktøj af høj kvalitet, der både tager højde for, hvor risikoen for skybrud er størst, hvor store værdier der går tabt, og hvad det koster at skybrudssikre området. Det skaber stor merværdi, fortæller Dorthe Selmer, vicekontorchef og projektleder på C2C CC i Region Midtjylland.

Værktøjet opfylder nyt lovkrav

Det nye værktøj skal være med til at føre en ny lov om klimatilpasning, der indeholder et krav om samfundsøkonomiske vurderinger, ud i livet.

Værktøjet viser hensigtsmæssige serviceniveauer for vand på terræn og bliver et rigtig godt planlægningsværktøj for forsyninger og kommuner. Med værktøjet kan de se, hvilken størrelse skybrud, der bedst kan betale sig at sikre til. På den måde undgår de at over- eller underinvestere i klimatilpasningen.

- Screeningsværktøjet kan bruges i de tidlige planlægningsfaser og giver et overblik over, hvor det kan betale sig at prioritere, når det gælder skybrudssikring. Det er afgørende viden for fx kommunerne. Samtidig er værktøjet et godt eksempel på, hvad vi kan opnå, når vi arbejder sammen på tværs om klimatilpasning, siger udvalgsformand for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V).

Læs hele nyheden hos NIRAS her.

oversømmelse_gudenaa_web.jpg

Klimaforandringerne betyder, at midtjyderne skal forberede sig på flere skybrud og længere perioder med meget nedbør i fremtiden. Her er det Gudenåen, der er gået over sine bredder. Foto. C2CCC/Region Midtjylland