22.03.2021

Bæredygtighedsprojekter i midtjyske landdistrikter kan få op til 100.000 kroner i tilskud fra regionen. Puljen skal være med sætte spot på nye ideer og tilgange i lokalsamfundene og dermed fremme bæredygtighed i hele Region Midtjylland.

Landsbybeboere med gode ideer til bæredygtig udvikling af landdistrikterne kan nu sammen med kommunerne få økonomisk tilskud til at føre projekter ud i livet. Region Midtjylland har for andet år træk åbnet for ansøgninger til puljen "Den bæredygtige landsby", hvor projekter kan søge om op til 100.000 kroner.

Som navnet antyder, skal projekterne være bæredygtige. Det betyder, at de projekter, der får tilskud skal bidrage til lokale løsninger inden for fx grøn omstilling, cirkulær økonomi, biodiversitet, klimaforandringer og social bæredygtighed. Helst skal der være tale om projekter, der adresserer flere udfordringer på en gang. Puljen er en del af regionens landdistriktsstrategi, der har en ambition om at skubbe til bæredygtighedsdagsordnen i de mindre lokalsamfund.

- Ressourcemangel, klimaforandringer og biodiversitet er måske nok globale problemer, men de rammer også lokalt, og derfor skal vi også handle både internationalt og helt lokalt for at løse dem. Med Region Midtjyllands Landsbypris oplever vi hvert år et væld af ideer i landdistrikterne, der er er helt i tråd med både bæredygtighed og FNs Verdensmål. Den tilgang skal vi understøtte med viden og midler til udvikling, når vi kan, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V).

Idéudvikling og uddannelse

Pengene kan bruges til fx modning af ideer, udvikling af nye metoder, uddannelse samt konsulentbistand og leje af faciliteter. Der stilles krav om medfinansiering fra projektet selv, der svarer til det regionale tilskud. "Den bæredygtige landsby" er et af en række eksperimenterende udviklingsprojekter i landdistrikterne, som regionen gennemfører i 2021 – og de kommende år.

- Der findes ikke nogen facitliste til at udvikle bæredygtige landdistrikter, men bæredygtighed er ikke noget, vi kan fravælge – det er tværtimod noget, vi som region kan og skal være med til at udvikle. Vi skal gøre det nemmere for kommunerne – og landsbyerne – at føre bæredygtige ideer og tiltag ud i livet, siger næstformand for Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

"Den bæredygtige landsby" har ansøgningsfrist 3. maj 2021. Der kommer en ny ansøgningsrunde i efteråret 2021. I alt ventes 3-6 projekter at få tilskud i 2021. Regionen vil derefter følge op på projekterne og sørge for, at gode løsninger og erfaringer bliver delt og udbredt til interesserede landsbyer og kommuner.