26.03.2021

De endelige søgetal for STX og HF i Region Midtjylland ligger nu fast. På den baggrund har regionsrådet besluttet at bede ministeren hæve kapaciteten på Skanderborg gymnasium til 275 elever. Overordnet for regionen har lidt færre end i indeværende skoleår, 5.901 elever, søgt STX, mens lidt flere, 1.919 elever, har søgt HF. 93,5 pct. af eleverne ventes for hele Region Midtjylland at få opfyldt deres 1. prioritet.

Regionsrådet har i dag på et ekstraordinært møde drøftet ansøgertal og kapacitet på gymnasierne i den østlige del af regionen. Den ekstraordinære drøftelse skyldes, at der nu foreligger reelle ansøgertal på for STX og HF i hele regionen – Mere om de samlede tal nederst.

På mødet besluttede et flertal i regionsrådet at bede Fordelingsudvalg Øst og Undervisningsministeren om at hæve kapaciteten på Skanderborg Gymnasium fra 266 til 275.

Dermed imødekommes flest mulige af de elever, der har ønsket Skanderborg Gymnasium som 1. prioritet, og som har bopæl tæt på gymnasiet. Samtidigt har det været vigtigt for regionsrådet at sikre et godt elevgrundlag for de øvrige gymnasier i fordelingsudvalget.

- Prognosen for Skanderborg Gymnasium har vist sig ikke at holde helt stik. Derfor er det fornuftigt, at regionsrådet nu lægger op til, at tilpasse kapaciteten, og der er fundet en god løsning, der tilgodeser flest mulige elever. Samtidig er det vigtigt at understrege, at kapacitetslofterne og dermed fordeling af elever er et nødvendigt tiltag, siger formand for regionsrådet, Anders Kühnau (S).

Fordeling af elever

Med regionsrådets beslutning skal 11 elever, der har søgt Skanderborg Gymnasium fordeles til andre gymnasier. Erfaringsmæssigt er der dog et vist frafald, hvorfor forventningen er, at langt de fleste elever med 1. prioritet kan komme ind i Skanderborg. Evt. fordeling foretages med udgangspunkt i elevernes bopæl, så eleverne får en plads på det nærmest mulige gymnasium.

I alt skal 378 elever fordeles fra gymnasier med kapacitetsloft i Fordelingsudvalg Øst inklusive KUO-ansøgere, der har bopæl i almene boligområder med et stort antal beboere uden for arbejdsmarkedet.

- Vi ønsker at give eleverne størst mulig valgfrihed, men vi har samtidig en forpligtelse til at sikre en god geografisk fordeling af uddannelsesinstitutioner i hele regionen – og til at imødegå polarisering, hvor unge søger mod gymnasier, hvor der i forvejen går mange elever, der har samme baggrund som en selv. Det betyder også, at man ikke kan være sikker på at få opfyldt sin 1. prioritet, når man søger gymnasium, siger Anders Kühnau.

Ændringsforslag og uenighed

Jacob Rixen (LA) stillede et ændringsforsag, om at hæve kapacitetsloftet på Skanderborg Gymnasium til 280 frem for 275. Ud over Rixen stemte Nicolai Bang (K), Rasmus Foged (ALT), Steen Thomsen (DF) og Ole Revsgaard Andersen (DF) for dette. Ændringsforslaget faldt.

Flemming Knudsen (S), Peter Møller Andersen (S) og Mette Valbjørn (S) samt Else Kayser (EL) og Signe Lund Jensen (EL) stemte mod regionsrådets beslutning. Det gjorde de på baggrund af en bekymring for, at en øget kapacitet i Skanderborg risikerer at udhule elevgrundlaget for bl.a. Viby Gymnasium.

Færre søger mod gymnasiet

Overordnet har der været et mindre fald i det samlede ansøgertal til det almene gymnasium i Region Midtjylland. En lignende tendens gør sig gældende på landsplan, hvor i alt 1.339 færre elever har søgt gymnasium, og i alt 99 færre har søgt HF.

I Region Midtjylland har i alt 5.901 elever søgt det almene gymnasium i 2021 mod 6.005 ansøgere i 2020. Ses der på de enkelte fordelingsudvalg er søgetallene faldet i fordelingsudvalg Nord og Øst, stabile i fordelingsudvalg Vest og steget i fordelingsudvalg Syd.

93,5 pct. af eleverne får på regionsniveau som udgangspunkt opfyldt deres 1. prioritet. For Fordelingsudvalg Øst er det tal cirka 90 pct.

Find de samlede tal for søgning og kapacitet for gymnasierne i Region Midtjylland her.