26.03.2021 

Den er så god som ny! Sådan lød konklusionen fra den ingeniør, der i går undersøgte en spunsplade fra kemikaliedepotet på Høfde 42. Det betyder, at spunsvæggen kan dermed være en stærk barriere, når der skal renses op formentlig med start i 2. halvår 2022. 

I går blev der for første gang trukket et spunsjern op, siden den 600 meter lange og 14 meter dybe spunsvæg blev etableret i 2006. Dengang satte man indenfor det indkapslede område nogle ekstra og lidt kortere "prøvespuns"/"referencespuns", som man kan trække op, hvis der er behov for at kende status på den katodisk beskyttede spunsvæg. 

Optrækning af spunspladen er en del af forberedelsen til den kommende oprensning af Høfde 42, hvor spunsvæggen skal kunne holde til den belastning, en oprensning vil kunne blive.

- Viden om spunsvæggens styrke er rigtig vigtig for de firmaer, der vil byde på selve oprensningsopgaven. Det betyder meget for økonomien i projektet, hvilken tilstand spunsen har, forklarer projektleder og miljømedarbejder Halfdan Sckerl fra Region Midtjylland. 

Foto af en ingeniør undersøger den spunsplade, der er trukket op fra kemikaliedepotet. Foto: Region Midtjylland

Her ses ingeniør Kim Cortez fra COWI i gang med at undersøge prøvespunsens tilstand. Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland 

En specialist fra COWI var på stedet for at måle på spunsens styrke, da den var trukket på. 

- Den er så god som ny! Den nederste del af spunsen var blank stål – som helt ny stål. Så den har stået og fungeret skide godt, forklarede ingeniør Kim Cortez fra COWI.

For at få spunspladen op, blev der skåret hul i membranen over depotet. Hegnet på Høfde 42 bliver stående kortvarigt, indtil spunspladen er fjernet, og membranen over kemikaliedepotet er svejset godt til igen. 

 

Den 25. marts 2021 blev der trukket en "reference-spuns" op fra kemikaliedepotet. Den skulle give vished for styrken på den spunsvæg, der omkranser forureningen på Høfde 42. 

Video og redigering: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Fakta om Høfde 42-depotet og spunsvæg

   

  • Forureningen ved Høfde 42 skete tilbage i 1950’erne og 60’erne i forbindelse med kemikalievirksomheden Cheminovas udledning af spildevand og deponering af fast affald i klitterne tæt på havet. 

  • Giftdepotet på Høfde 42 blev i sommer/efterår 2006 indkapslet med en jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Spunsvæggen blev finansieret af Ringkjøbing Amt og staten. 

  • Jernspunsvæggen er 600 meter lang og går 14 meter ned i jorden. 

  • Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder 7 tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet paration, der bl.a. har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget. 

  • I december 2020 besluttede partierne bag Finansloven 2021, at der skulle afsættes 630 mio. kroner over fem år til den første fase af en oprensning af generationsforureninger i Danmark. I denne fase skal der bl.a. renses op på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange. Desuden giver Auriga Industries A/S (tidl. ejer af Cheminova), der er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond, et engangsbeløb på 125 mio. kroner til oprensning ved Høfde 42. I 2019 blev der desuden øremærket 50 mio. kroner på finansloven til forureningen ved Høfde 42 og den gamle fabriksgrund.

  • Der kendes i dag 10 generationsforureninger i Danmark. Tre af dem ligger på Harboøre Tange syd for Thyborøn i Vestjylland og stammer fra kemikalieproduktion fra virksomheden, som dengang hed Cheminova. 

  • Læs mere på: harboøretange.rm.dk