22.03.2021

29.896 borgere i målgruppe 5 i Region Midtjylland har fået første vaccination. En beklagelig fejl i invitationer forventes at være rettet nu

En beklagelig fejl har forsinket nogle borgeres invitation til vaccination mod Covid-19. Fejlen er opdaget på Aarhus Universitetshospital blandt borgere i målgruppe 5, hvis cpr-nummer begynder med 0. Målgruppe 5 omfatter borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med Covid-19.

Hovedparten af de berørte borgere blev fredag inviteret til vaccination af Statens Serum Institut (SSI) via e-boks (med brev, hvis fritaget for e-boks). Alle omfattede borgere bliver inviteret til vaccination i e-boks inden ugen er omme.

- På Region Midtjyllands vegne vil jeg gerne beklage den fejl, vi har begået. Den giver naturligvis anledning til mange spørgsmål og bekymringer. Vi vil gøre vores bedste for at rette fejlen hurtigt, siger Ole Thomsen.

Om samme fejl kan have ramt indberetninger fra andre hospitaler i regionen, bliver nu undersøgt.

Bookingsupport er klar med hjælp

Region Midtjylland undersøger desuden, om lav tilslutning til vaccination i målgruppe 5 skyldes fravalg eller en endnu ukendt fejl. En stikprøve til 500 inviterede tyder ikke på fejl.

Der har tidligere være omtalt en gruppe på ca. 9000, der igennem et par uger ikke havde booket vaccination, selvom de var inviteret i gruppe 5. En nærmere gennemgang har vist, at gruppen af forskellige årsager er reduceret til 4800.

 

Region Midtjylland skriver i denne uge til de 4800 inviterede borgere i målgruppe 5, der endnu ikke har bestilt tid til vaccination

Inviterede borgere i målgruppen opfordres til at kontakte bookingsupport, hvis de ønsker hjælp til at booke tid til vaccination.

Bookingsupport kan også besvare spørgsmål fra borgere, der er usikre på, om de er omfattet af cpr-nummer-fejlen.

Bookingsupport på tlf. 7023 2415 kan kontaktes på hverdage kl. 8-19 og alle andre dage kl. 9-17.

Fakta

  • 29.896 borgere i målgruppe 5 i Region Midtjylland er i gang med et vaccinationsforløb. Det betyder, at de har fået 1. stik.
    I alt er 40.151 borgere i regionen udpeget til vaccination i målgruppe 5.
  • En beklagelig fejl har forsinket nogle borgeres invitation til vaccination. Fejlen omfatter borgere i målgruppe 5, hvis cpr-nummer begynder med 0.
    Alle borgere omfattet af fejlen bliver inviteret til vaccination i e-boks (eller per brev, hvis fritaget for e-post) hurtigst muligt og inden ugen er omme.

Kontakt