Patienterne er glade for behandlingen på Region Midtjyllands hospitaler, hvor de bliver mødt af venlige og imødekommende medarbejdere. Men de vil gerne inddrages mere i behandlingen, vide mere om virkning og bivirkninger af medicin og om ventetider i akutklinik og akutmodtagelse.

(Links til hospitalernes nyheder om lokale resultater. Nyheden fortsætter herunder):

Aarhus Universitetshospital

Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenheden Vest

Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Randers

Medarbejderne på hospitalerne i Region Midtjylland er velforberedte, venlige og imødekommende, og behandlingen er god. Det viser patienternes svar i de landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser i 2020, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri.

I alt har 32.118 patienter, pårørende og fødende i Region Midtjylland svaret på en af de fire undersøgelser.

- Patienternes oplevelser er afgørende for os og vores mulighed for at skabe et sundhedsvæsen i verdensklasse. Jeg er stolt over de roser, der er i undersøgelsen, både til medarbejderne og til behandlingen. Samtidig vil jeg gerne takke deltagerne i undersøgelsen for at pege på de områder, hvor vi kan gøre oplevelsen som patient endnu bedre, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Indlagte og ambulante patienter i somatikken peger blandt andet på, at både de selv og deres pårørende gerne vil inddrages mere i beslutninger om behandlingen. Patienterne ønsker også mere information om virkninger og bivirkninger af deres medicin og samtaler med det sundhedsfaglige personale om, hvordan de skal håndtere deres sygdom.

Svær ventetid på det akutte område

Patienter, som bliver akut syge eller kommer akut til skade og bliver tilset i en af regionens akutmodtagelser eller akutklinikker, er tilfredse med det sundhedsfaglige personales informationer om, hvad der skal der foregå i forhold til undersøgelser og behandling. Samtidig efterlyser patienterne bedre information om, hvor længe de skal vente på undersøgelse og behandling, ligesom mulighederne for at få mad, drikke og adspredelse i ventetiden kunne være bedre.

- Alle kan nok sætte sig ind i, at ventetiden er svær, når man er blevet akut syg eller kommet akut til skade og har ondt måske er usikker på, hvad man fejler. Medarbejderne gør, hvad de kan, for at informere patienterne om ventetider, men på det akutte område er det også et vilkår, at der pludselig kan komme nye patienter til, som kommer foran i køen, på grund af deres tilstand. Det gør det svært at forudsige og informere om ventetider, siger Anders Kühnau.

Landets mest tilfredse fødende

De fødende i Region Midtjylland er landets mest tilfredse. De gravide føler sig godt hjulpet gennem graviditeten og i forbindelse med fødslen scorer personalets imødekommenhed, vejledning, hjælp og støtte højt. Dog ønsker næsten halvdelen af de fødende i Region Midtjylland sig at være bedre forberedt på håndtering af opstart på amning.

Høj tilfredshed i psykiatrien

Psykiatriens LUP-undersøgelse viser, at der fortsat er høj tilfredshed blandt patienter, der kommer i berøring med regionens psykiatriske system. Det gælder både for ambulante og indlagte patienter, deres pårørende og for forældre til børn i behandling. Patienterne i psykiatrien peger på, at der er et forbedringspotentiale i forhold til at informere dem om, hvordan deres livsstil påvirker deres sygdom.

Fakta

Patienttilfredshedsundersøgelserne laves særskilt for forskellige patientgrupper:

  • LUP Somatik (akut indlagt, planlagt indlagt, planlagt ambulante patienter)
  • LUP Akutmodtagelse (akut ambulante patienter i akutmodtagelser og akutklinikker)*
  • LUP Fødende (fødende kvinder)*
  • LUP Psykiatri (voksne indlagte, voksne ambulante, børn og unge ambulante og deres forældre, børn og unge indlagte og deres forældre, voksne indlagte på specialiserede retspsykiatriske afsnit

*Linker til det fællesregionale Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden.

Datagrundlag

Antal svar og svarprocenter i forhold til antallet af udsendte spørgeskemaer fra patienter og fødende i Region Midtjylland:

LUP Somatik

Planlagt indlagte 2.419 (74%)

Akut indlagte 4.845 (57%)

Ambulante patienter 21.297 (66%)

 

LUP Akutmodtagelse

Akutmodtagelser 817 (47%)

Akutklinikker 132 (54%)

 

LUP Fødende: 831 besvarelser (56%)

 

LUP Psykiatri:

Indlagte voksne 346 (71%)

Ambulante voksne 998 (58%)

Ambulante børn og unge 163 (32%)

Forældre til ambulante børn og unge 153 (31%)

Indlagte børn og unge 33 (66%)

Forældre til indlagte børn og unge 23 (55%)

Indlagte voksne på specialiserede retspsykiatriske afsnit 61 (66%)

Yderligere information