19.03.2021

Region Midtjylland har på vegne af alle regioner netop gennemført et udbud af insulinpumper og glukosemålere. Der er tale om produkter, der har stor betydning for mange menneskers hverdag, og som også betyder meget for regionernes økonomi. De nye produkter kommer ud til borgerne fra den 14. maj 2021.

Det var et stærkt felt af tilbudsgivere, der bød på opgaven, og resultatet blev, at det er produkter af meget høj kvalitet, som regionerne også fremover kan tilbyde borgere med diabetes.

I udbudsprocessen har Region Midtjylland og brugergruppen med fagpersoner fra alle regioner været i tæt dialog med producenterne. Vi har forsøgt at lytte til den feedback, vi har fået igennem hele processen, og en del er ændret siden det oprindelige materiale. Regionerne har dog også holdt fast i en række af de elementære punkter, som blev mødt med kritik fra start af, da vi ikke delte bekymringerne i samme grad som markedet.

Regionerne tror på, at denne tætte markedsdialog har medvirket til både det gode produktsortiment og fordelagtige priser.

Region Midtjylland har i processen også været i dialog med patientforeninger og interesseorganisationer, som har været bekymret for, at udbuddet betød, at vi afskar os fra ny teknologi. Resultatet af udbuddet er imidlertid, at vi har fået både nye leverandører og helt nye produkter fra velkendte leverandører på aftalen.

Udbuddet har på grund af corona været længe undervejs og koncerndirektør fra Region Midtjylland Anders Kjærulf udtaler, at "det er meget tilfredsstillende, at vi nu på vegne af samtlige regioner kan melde ud til borgere med diabetes, at vi også i de kommende år kan tilbyde dem produkter af høj kvalitet, der er tilpasset til den enkeltes behov. Jeg vil også gerne takke industrien for at være gået konstruktivt ind i dialogen om at få et godt udbudsmateriale og i konkurrencen om at få de rigtige priser på bordet".

Resultatet

Resultatet af udbuddet fremgår af nedenstående oversigt.

Udbudsresultat

Flere oplysninger

  • Indkøbschef i Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland, Birgitte Nellemann, tlf. 3091 4854