02.03.2021

Region Midtjylland gør sammen med de 19 kommuner nu en ekstra indsats for at hjælpe ældre og sårbare borgere til at få en corona-vaccination. Ca. 5.000 borgere bliver i de kommende dage kontaktet.

Region og kommuner begynder nu at opsøge borgere, der har mulighed for at blive vaccineret mod corona, men som af den ene eller anden grund endnu ikke har taget imod tilbuddet.

Det drejer sig om borgere i gruppe to, dvs. personer over 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp og gruppe tre: Borgere over 85 år.

Det er fortsat helt frivilligt, om man ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination.

- Men hvis situationen er, at borgerne har fravalgt vaccinen på grund af praktiske forhindringer, så skal vi finde nogle løsninger, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Erfaringen viser, at en række små og store forhindringer kan få borgerne til at opgive vaccinationen. F.eks. har nogle ældre borgere vanskeligheder med at bruge internettet til at bestille tid til vaccination. Nogle har brug for hjælp til at arrangere transport, mens andre er sengeliggende.

For den enkelte kan udfordringerne betyde, at de opgiver vaccinen. Men for samfund og sundhedsvæsen er problemerne ikke større, end de kan overkommes.

- Løsningerne bliver både håndholdte og tilpassede og kan f.eks. være hjælp til transport, it-støtte til at bestille tid, vaccination i hjemmet eller måske en aftale om, at vaccinationen kan ske hos en praktiserende læge, forklarer Anders Kühnau.

Det er Statens Seruminstitut, der forsyner region og kommuner med navne på de personer, der hører til i vaccinationsgrupperne to og tre, men som endnu ikke har bestilt tid til vaccination.

Flere oplysninger