29.11.2021

Forskere på Regionshospitalet Randers har fået 1,6 millioner fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond. Pengene skal bl.a. bruges til at forske i hjertestopbehandling og behandling af senfølger efter brystkræft og tyktarmskræft.

Fem forskere på Regionshospitalet Randers har fået samlet 1,6 millioner fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Fonden yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland med det formål at styrke og udvikle forskningsmiljøerne på et højt internationalt niveau.

Akademisk koordinator og forskningskoordinerende overlæge Pinar Bor glæder sig over støtten til forskningen på Regionshospitalet Randers både i form af penge til forskerstillinger og til konkrete projekter, som hun peger på afspejler, den brede forskningsprofil hospitalet har.

- Projekterne har potentiale til at komme mange patienter til gavn, både når det kommer til overlevelse, men også når det kommer til livskvalitet, siger hun.

 

Læs herunder, hvem der har fået bevillinger, og hvilken forskning pengene skal bruges til.

Sine Jacobsen (forskningsprojekt) – 550.000 kroner

Reservelæge Sine Jacobsen skal bruge bevillingen til at forske i en ny behandlingsmulighed, der kan afhjælpe senfølger efter behandling af brystkræft.

Ca. 50-75% af de kvinder, som har overlevet brystkræft, lider af senfølger som vaginal tørhed, smerter ved samleje, irritation, urininkontinens og urinvejsinfektioner. Projektet vil derfor undersøge om vaginal laserbehandling kan afhjælpe senfølgesymptomerne.

Gennem tre studier vil Sine Jacobsen behandle brystkræftoverlevere med enten vaginal laserbehandling eller placebo laserbehandling. Virkningen af laserbehandlingen vurderes herefter gennem spørgeskemaer, vævsprøver fra vagina samt bakteriesammensætning i vaginalsekretet og urinen.

Hvis projektet viser, at metoden med vaginal laserbehandling afhjælper senfølgesymptomerne og giver bedre livskvalitet til de ramte kvinder, skaber projektet mulighed for at etablere en ny behandlingsform for brystkræftoverlevere i hele Danmark – og forhåbentlig også for andre typer kræftpatienter.

Katrine J. Emmertsen (forskerstilling) – 615.000 kroner

Kolorektalansvarlig overlæge Katrine J. Emmertsens har gennem flere år forsket i senfølger efter tyktarmskræft. Ca. 4000 patienter får hvert år den diagnose og udviklingen af behandlingen har ført til en betydelige stigning i overlevelsen hos patienterne. 

 

Med bevillingen vil Katrine J. Emmertsens forskning også fremover fokusere på senfølger og rehabilitering af patienter med tyktarmskræft. Det gælder både i forhold til at finde de patienter, der har behov for støtte og en målrettet rehabiliteringsindsats, men også i forhold til hvordan man kan afhjælpe de ofte svært socialt invaliderende symptomer, som afføringsinkontinens og hyppige afføringer der er svære at styre, patienterne oplever.

Derudover arbejder hun med at udvide sit forskningsfokus til også at omhandle optimering af patienternes behandling.

Kasper G. Lauridsen (forskerstilling) – 300.000 kroner

Læge Kasper G. Lauridsen forsker i, hvordan man kan øge overlevelsen efter hjertestop på hospitaler. Viden om hjertestop på hospitaler er mere begrænset, end den viden der findes om hjertestop uden for hospitaler, og færre end en tredjedel overlever mere end 30 dage efter et hjertestop på et hospital. 

Gennem en række forskningsprojekter ønsker Kasper Lauridsen at besvare nogle af de vigtigste spørgsmål om, hvordan teamsamarbejde, træning og hjertestophold kan optimeres ved et hjertestop, samt hvordan det påvirker overlevelsen efter hjertestop. Viden der vil være essentiel for fremtidige internationale retningslinjer for genoplivning. 

Louise Bloch Kristiansen (korterevarende stipendie) – 50.404 kroner

Læge Louise Bloch Kristiansen skal bruge midlerne til forberedelsen af et ph.d.-projekt omhandlende slidgigt i tommelfingerens rodled. Projektet fokuserer på at sammenligne to kirurgiske behandlingsmetoder.

Helene Rask Dalby (korterevarende stipendie) – 100.000 kroner

Læge Helene Rask Dalby skal bruge midlerne til forberedelsen af et ph.d.-projekt omhandlende patienter med udposninger på tyktarmen. Projektet fokuserer på at undersøge, hvilke patienter der har gavn af en operation, og hvornår i sygdomsforløbet de skal opereres.

Fakta

Læs mere om Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond

Yderligere information

  • Pinar Bor, forskningskoordinerende overlæge på Regionshospitalet Randers, 78 42 11 31
  • Cecilia Honores Møller, kommunikationschef på Regionshospitalet Randers, 40 79 26 09