29.11.2021

Patienter, ledsagere og besøgende på regionens hospitaler skal, med få undtagelser, bære mundbind indendørs.

I dag træder en ny bekendtgørelse om krav om mundbind i sundheds- og ældresektoren i kraft.

På Region Midtjyllands hospitaler betyder det, at patienter, ledsagere og besøgende skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på hospitalet.

Kravet om mundbind gælder ikke:

  • Indlagte patienter
  • Børn under 12 år
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
  • Medarbejdere, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere har adgang.

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

  • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke
  • Under indtagelse af medicin.
  • Under samtale med personer, der mundaflæser.
  • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  • Hvis politiet skal foretage identifikation.

Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.