03.11.2021

Geriatriske tilbud rykker ind i Grenaa Sundhedshus

Pr. 1. november er udredning og behandling af visse ældresygdomme blevet etableret i Grenaa Sundhedshus.

Den geriatriske specialviden, der findes på Regionshospitalet Randers, er fra denne uge rykket tættere på borgerne i Grenaa-området.

Pr. 1. november er det blevet muligt for borgerne i lokalområdet at modtage en række geriatriske udrednings- og behandlingstilbud i Grenaa Sundhedshus. Det drejer sig om demensudredning, IV-behandling af knogleskørhed og opfølgning i Ældresygdomsklinikken.

Henvisningen af patienterne til udredning og behandling foregår som hidtil, herefter visiteres de patienter, der ønsker det, til de nye tilbud i Grenaa Sundhedshus.

Sygeplejefaglig direktør på Regionshospitalet Randers, Marianne Jensen, glæder sig over, at udredning og behandling af visse ældresygdomme nu kommer tættere på borgerne.

- De ældste borgere i Grenaa-området, som har sværest ved at fragte sig til hospitalet, får et mere lokalt tilbud, så de ikke skal køre så langt. Det, håber jeg, kommer til at gøre en forskel for dem, siger hun.

Etableringen af geriatriske tilbud i Grenaa Sundhedshus under Ældresygdomsklinikken på Regionshospitalet Randers er blevet mulig, efter Regionsrådet i Region Midtjylland d. 23. juni 2021 godkendte udmøntningen af en pulje til drift af nye tilbud i de regionale sundhedshuse. Her blev det besluttet, at en del af puljen skal bruges til ambulante geriatriske tilbud i sundhedshusene.

For yderligere information

  • Pernille Sarto, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers, tlf.: 2464 3256
  • Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør på Regionshospitalet Randers, tlf.: 4071 6438
  • Cecilia Honores Møller, kommunikationschef på Regionshospitalet Randers, tlf.: 4079 2609