24.11.2021

Hvordan skal fremtidens kulturtilbud til unge uden for de store byer se ud? Det spørgsmål stiller Region Midtjylland sammen med Syddansk Universitet (SDU) nu videre til unge mellem 15 og 20 år i 13 af regionens kommuner.

De kommende dage lander et spørgeskema i e-Boksen hos 1.200 unge midtjyder bosat i de store landkommuner. Dermed får de mulighed for indflydelse på fremtidens udvikling af kulturtilbud i landdistrikterne. Bag undersøgelsen står Region Midtjylland og SDU, og målet er at skabe et bedre grundlag for såvel den regionale som den kommunale indsats for at skabe relevante kulturtilbud.

Spørgeundersøgelsen indgår i et større forskningsprojekt, der undersøger kulturlivets tilstand på landet – hvilke kulturtilbud, de unge efterspørger samt hvordan kulturaktørerne kan klædes bedre på til at møde den efterspørgsel.

- På landet er tætheden af unge mindre, og det stiller krav til både de kulturaktive unge og til institutionerne. Men vi mangler viden om, præcis hvilke krav, de unge egentlig har til kulturtilbud – og hvad der ifølge dem selv kan få dem til at engagere sig, siger lektor på SDU, Pia Heike Johansen, der leder projektet.

Udvikling baseret på viden

Hun håber, at så mange af de 1.200 unge som muligt vil tjekke e-Boksen og bruge de cirka 10 minutter det tager at svare på spørgsmålene. Det samme gør Region Midtjylland, og derfor trækkes der lod om to stk. Apple Airpods blandt alle besvarelser.

Svarene bliver i første omgang brugt til at gøre forskerne og regionens kulturkonsulenter klogere på målgruppen – og sikre, at den regionale kulturindsats er baseret på viden. Herefter vil den viden, der indsamles blive formidlet i form af materiale og kurser målrettet fagpersoner og kulturaktører.

Der er masser af kultur uden for de store byer i Region Midtjylland - bl.a. her i Idom Råsted, hvor Landsbylaboratoriet er med til at skabe liv. Nu undersøger Region Midtjylland sammen med SDU, hvordan der kan laves flere kulturtilbud, der tiltaler og involverer de unge. foto. Landsbylaboratoriet Idom-Råsted

Fakta

  • Spørgeskemaet sendes til 1.200 unge mellem 15 og 20 år i hele regionen.
  • Svarene bruges i en analyse på SDU finansiereret af Region Midtjylland.
  • Analysen skal danne grundlag for regionens fremtidige arbejde med udvikling af kulturtilbud i landdistrikter.
  • Der trækkes lod om to Apple Airpods til en værdi af 1.430 kroner blandt alle de unge, der udfylder og indsender spørgeskemaet.
  • Læs mere om, hvordan Region Midtjylland arbejder med kulturudvikling: https://www.rm.dk/regional-udvikling/det-gode-liv-i-hele-regionen/kultur/

Flere oplysninger