03.11.2021

Regionsrådet besluttede onsdag den 27. oktober at sætte gang i byggeriet af en pavillon til kunstværket Pietas. Pavillonen er tegnet af Cronhammar og Friis & Moltke og bliver opført ved Regionshospitalet Gødstrup. Her kommer den til at danne en smuk ramme for kunstværket, som i 1976 blev foræret til det daværende Herning Centralsygehus.

På Regionshospitalet Herning hænger relieffet Pietas, som er udført af maler og billedhugger Svend Wiig Hansen. Værket består af 326 keramiske fliser og måler 3 x 20 meter. Det samlede kunstværk kræver en ubrudt vægflade på 20 meter, hvorfor det ikke har været muligt at placere det indenfor på selve hospital i Gødstrup.

Derfor skal der nu opføres en selvstændig bygning, der skal danne ramme om relieffet. Bygningen forventes at stå færdig om et år.

-Vi er taknemmelige over, at lokale ildsjæle har skaffet donationer, der sammen med store bidrag fra Region Midtjylland, Herning Kommune, omkringliggende kommuner og fonde, sikrer, at Pietas også i fremtiden bliver en del af hospitalet, siger sygeplejefaglig direktør på Hospitalsenheden Vest, Ida Götke. 

Et refleksionsrum for alle

Ingvar Cronhammar og arkitekt Palle Hurwitz, Friis & Moltke har tegnet pavillonen til Pietas, hvor relieffet får ideelle lys- og betragtningsforhold. Ud over at rumme kunstværket er det tanken, at pavillonen skal fungere som refleksionsrum, hvor alle er velkomne.


- Pietas Pavillonen er åben for alle, som måtte ønske at se relieffet, eller har behov for at opleve den ro og stilhed, som rummet og kunstværket indbyder til, forklarer Ida Götke.

Flere oplysninger

  • Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, tlf. 2048 0689
  • Maibritt Nielsen, kunstansvarlig, Hospitalsenheden Vest, tlf. 5162 5712