03.11.2021

Børn af mødre, der har brugt antidepressiv medicin under graviditeten, klarer sig dårligere i de nationale tests i matematik.

Forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har undersøgt danske skolebørn i perioden 2010-2018 og sammenlignet resultaterne af de nationale test for godt 10.000 børn, hvis mor har fået antidepressiv medicin under graviditeten, med resultaterne for i alt ca. 575.000 andre børn. Studiet viser, at børn af mødre, der har brugt antidepressiv medicin under graviditeten klarer sig lige så godt som andre børn i dansk, men en anelse dårligere i matematik. Resultaterne er netop offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift JAMA (Journal of the American Medical Association).

I matematik klarede de børn, hvis mødre brugte antidepressiv medicin under graviditeten, sig i gennemsnit ca. 2 point dårligere i matematik på en skala fra 1-100. Julie Werenberg Dreier, som er Seniorforsker ved Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet, og som er en af forskerne bag studiet forklarer:

- Det er en beskeden forskel, vi finder, men den er statistisk signifikant. Vi har lavet en række forskellige analyser for at undersøge, om den forskel vi ser, kan forklares af andre forhold, som fx forældrenes sygdom, uddannelsesniveau osv. – men resultatet er meget robust. Fx undersøger vi søskendepar, hvor moderen har brugt antidepressiv medicin under én graviditet og ikke den anden – og her er mønstret det samme. Det tyder således på, at den dårligere præstation, vi ser i matematik, ikke skyldes fx genetiske eller familiemæssige faktorer. Vi finder også det samme mønster, når vi kigger på børnenes karakterer ved afgangseksaminerne i 9. klasse, og det har derfor heller ikke noget at gøre med den måde, vi måler skolepræstation på.

Forskerne hentede registerdata om børn født i Danmark mellem 1997 og 2009 og deres mødre i Fødselsregisteret. Oplysninger om brug af antidepressiv medicin blev indhentet fra Lægemiddelstatistikregistret, og alle børn, der havde gennemført mindst en national test i matematik eller dansk mellem 2010 og 2018, blev identificeret.

Selvom studiet viser, at børn af mødre, der har brugt antidepressiv medicin under graviditeten klarer sig lidt dårligere i matematik, maner forskerne til besindighed.

- Der har længe været en bekymring for, om brug af antidepressiv medicin under graviditeten kan have betydning for børns udvikling, siger Jakob Christensen, der også er en af forskerne bag studiet og overlæge på Aarhus Universitetshospital og lektor ved Aarhus Universitet.

- Vi kunne ikke vise nogen sammenhæng med danskkundskaber, og den sammenhæng der var for matematik var beskeden. Depression kan være en alvorlig sygdom, hvorfor den lille forskel i barnets evner i matematik skal vejes op imod fordelene ved, at den gravide får behandlet sin depression.

Jakob Christensen, som er speciallæge både i neurologi og klinisk farmakologi, anbefaler derfor også at kvinder, der er i behandling med antidepressiv medicin, og som er gravide eller planlægger at blive det, kontakter deres praktiserende læge og drøfter deres konkrete situation, inden de overvejer at stoppe med behandlingen.

Bag om forskningsresultatet

Studietype: Registerundersøgelse

Samarbejdspartnere: Center for Registerforskning (NCRR) og Centre for Integrated Register-based Research (CIRRAU), Aarhus Universitet

Ekstern finansiering: Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden

Interessekonflikter: Jakob Christensen har modtaget honorar for at sidde i Scientific Advisory Board for UCB Nordic og Eisai AB, honorar for at holde foredrag for UCB Nordic og Eisai AB og finansiering til en rejse fra UCB Nordic. De andre forfattere har ingen interessekonflikter at oplyse.

Læs den videnskabelige artikel

Jakob Christensen, Betina Trabjerg, Yuelian Sun og Julie Werenberg Dreier. Association of maternal antidepressant prescription during pregnancy with standardized test scores of Danish school-aged children. JAMA. November 02, 2021.

Yderligere oplysninger

  • Jakob Christensen, Overlæge på Neurologi, Aarhus Universitetshospital Lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, tlf. 6086 5899,  jakob@farm.au.dk