14.10.2021 

Region Midtjylland står i spidsen for et nyt ambitiøst samarbejde, der skal bringe kultur og kunst ind i plejesektor og på hospitaler i Danmark, Norge og Sverige. Projektet er støttet af EU's regionalfondsmidler og har i første omgang et budget på i alt 1,7 mio. kroner. 

Sang, dans, litteratur og kunst kan have stor positiv indflydelse på menneskers sundhed. Det viser en række erfaringer og data fra hele verden. Bl.a. samlet af WHO, der i 2019 udgav en global rapport om emnet. Nu baner Region Midtjylland sammen med to nordiske partnere vejen for at indfri potentialet for "kultur og sundhed" i det skandinaviske sundhedsvæsen.

Musikere på Intensivafdeling på Aarhus Universitetshospital. Foto: Tonny Foghmar

Region Midtjylland har flere forsøg med kultur på hospitalerne. Fx musik på intensivafdelingen på AUH. Her ses fra venstre konservatoriemusikeren Ninna Morsing, afdelingssygeplejerske Linette Thorn, tidligere patient Birgitte Bredsdorff og konservatoriemusiker Frederik Sandfeld. Foto. Tonny Foghmar, Region Midtjylland.

Regionen har således sammen med Sarpsborg Kommune i Norge og den svenske kulturinstitution TILLT modtaget cirka 0,7 mio. kroner fra EU's regionalfondsmidler (Interreg) til første fase af projektet "Kulkur". Der er tale om et såkaldt forprojekt, hvor de tre partnere, der leverer den øvrige finansiering, har et år til at samle de væsentligste aktører på området og opbygge en struktur for samarbejde mellem sundhedsvæsen og kulturaktører.

- Vi skal hele tiden udvikle vores sundhedsvæsen, og her kan koblingen af kultur og sundhed spille en vigtig rolle. I Region Midtjylland har vi derfor i de seneste år lavet en stor indsats for at give plads til mere kultur i den måde, vi håndterer sundhed på. Vi har udbredt korsang for lungesyge, læsegrupper for psykisk sårbare og vi har en række kulturforsøg på vores hospitaler. Det betyder, at vi har en række erfaringer at byde på – men det samme har vores nabolande, og derfor er internationalt samarbejde og erfaringsudveksling oplagt, siger formand for udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V).

Små aktører udfordrer

Netop videndeling er en afgørende del af Kulkur-projektets første fase. En af de store udfordringer i forhold til at høste fordelene ved kultur som sundhedsfremme er nemlig, at kulturlivet er præget af små organisationer og enkeltmandsvirksomheder.

- Som det er i dag, mangler vi en infrastruktur, som understøtter, at viden om, hvad der virker på kultur og sundhedsområdet også når frem til klinikere og plejepersonale, der kan have gavn af det i deres arbejde - og til de borgere, der efterspørger løsninger. Den udfordring skal projektet være med til at løse. Og her er det selvfølgelig naturligt at samarbejde med vores gode naboer, som vi har den skandinaviske velfærdsmodel til fælles med, siger næstformand i udvalget for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

Markedsplads for kultur og sundhed

I løbet af det første år skal Kulkur starte et netværk og en markedsplads i Skandinavien, hvor sundhedsvæsnet og plejesektoren kan møde professionelle kulturaktører og kunstnere. Målet er, udover at dele viden, at identificere, hvor der kan udvikles nye kulturelle løsninger til brug i sundhedsvæsnet. Det kan fx være på områder som kronisk sygdom, hospitalskultur, mental sundhed og aldersrelaterede lidelser.

Forprojektet havde start 1. oktober 2021 og de tre partnere har så ét år til at samle de væsentligste aktører på feltet og sammen med dem forberede en projektudviklingsplan og en ny ansøgning til Interreg om støtte til et flerårigt udviklingsprojekt på området.