28.10.2021

Regionsrådet bevilgede i går to mio. kr. årligt til mere personale og fik forelagt en række initiativer, der skal afkorte Patientkontorets ventetider.

Pres på hospitalerne giver et øget pres på Region Midtjyllands patientkontor, der i forvejen har oplevet et stærkt stigende antal henvendelser. De seneste fem år er mængden af henvendelser steget med 300%, så der i øjeblikket besvares ca. 6.000 henvendelser hver måned.

Patientkontoret arbejder bl.a. med at visitere patienter videre til udrednings- og behandlingstilbud med de korteste ventetider i det offentlige og private sundhedsvæsen. Men selvom patientvejelederne leverer en massiv indsats og håndterer flere henvendelser end nogensinde før, så er der fortsat for mange patienter, der venter for længe.

Mere personale og ny online-løsning

For at forkorte ventetiden besluttede regionsrådet onsdag 27. oktober fremover årligt at afsætte yderligere to mio. kr. til mere personale.

Her og nu arbejdes der også på at udvikle en brugervenlig online-formular, som patienterne skal udfylde, hvis de ønsker hjælp fra Patientkontoret. Formularen skal sikre, at Patientkontoret får alle nødvendige oplysninger om patienten og den undersøgelse eller behandling, som henvendelsen drejer sig om. På den måde kan Patientkontoret hurtigere hjælpe patienten videre.

Online-formularen giver borgerne mulighed for at kontakte Patientkontoret på alle tider af døgnet, og sammen med en kvittering for udfyldelsen af formularen, får patienterne et skøn over, hvor hurtigt de kan forvente at blive kontaktet af Patientkontoret.

Begge dele skal bidrage til, at det bliver nemmere at komme i kontakt med Patientkontoret.

Andre initiativer er:

  • Patientkontoret arbejder med automatiserede arbejdsgange, så der automatisk oprettes sager for en stor del af de skriftlige henvendelser.

  • Det skal undersøges, om hospitalerne i højere grad kan omvisitere patienter direkte til private hospitaler.

  • Læs hvordan Patientkontoret styrkes i dagsordenpunktet


Liberal Alliance og Venstre stillede forslag om at selvhenvendelsesordningen genindføres i perioden indtil 1. april 2022. For forslaget stemte Liberal Alliance, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne og Det Radikale Venstre, mens resten af regionsrådet stemte imod. Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

Styrkelsen af Patientkontoret er en del af en samlet plan, der skal afhjælpe presset på sundhedsvæsenet. Planen forventes vedtaget i regionsrådet 1. december.

Flere oplysninger