28.09.2021

10 regionale busruter mellem større byer i Midt- og Vestjylland skifter fra sommeren 2022 diesel ud med el. Det er resultatet af et netop gennemført udbud. Dermed tager den kollektive trafik i regionen et stort skridt mod en emissionsfri fremtid. 

Omstillingen til emissionsfrit brændstof i de regionale busser kommer til at gå langt hurtigere, end politikere og fagfolk for blot et år siden turde håbe på. Det viser resultatet af et netop overstået udbud af 11 ruter. 10 af ruterne vil i løbet af 2022 få el-busser, mens kun én rute vil komme til at køre på det CO2-neutrale, men ikke emissionsfrie, biogas. Emissionsfrie busser udleder hverken CO2, os eller partikler fra en udstødning.

Udbuddet havde fokus på miljøvenlige alternativer til diesel, men lagde op til, at der kunne vælges mellem bl.a. biogas eller el.

Sideløbende har el-busteknologien – og den nødvendige infrastruktur af lade-standere – udviklet sig hurtigere, end forudset. Dermed er det blevet muligt at køre længere strækninger på el, hvilket er nødvendigt for de regionale ruter, der forbinder de større byer på tværs af kommunegrænser. Samtidigt er teknologien hurtigere blevet økonomisk konkurrencedygtig.

- Midttrafik har lavet et godt udbud, der kunne ende som enten ambitiøst i forhold til den grønne omstilling, eller super-ambitiøst. Det endte med det sidste, og det er fantastisk. Med de nye blå el-busser tager vi et kæmpe skridt mod en fossilfri fremtid, siger formand for regionsrådet Anders Kühnau (S). 

Vigtigt skridt i omstilling

Regionsrådsformanden understreger, at det nye udbud ligger i god forlængelse af de aftaler, der er indgået mellem regionsrådet og Midttrafik – og mellem Region Midtjylland og regeringen om at satse på grøn teknologi i busser og tog.

- Nu får vi elbusser på en række regionale ruter, og vi har batteritog på vej mellem Vemb-Lemvig-Thyborøn og Holstebro-Skjern. I den østlige del af regionen har vi en elektrisk letbane, der årligt sparer os for 1,7 mio. liter diesel, og vi er i Midtjylland faktisk rigtig godt med, når det kommer til grøn omstilling af den kollektive trafik. Nu skal vi videre sammen med Midttrafik, så hele det regionale rutenet bliver grønt, siger han.

Midttrafiks bestyrelsesformand Claus Wistoft er ligeledes tilfreds det nye udbud. Han udtaler:

­- Der er fuld gang i den grønne omstilling i Midttrafiks område. Vi har i de seneste udbud oplevet, at prisudvikling og teknologi bevæger sig i en retning, hvor det er fordelagtigt at skifte til grønnere drivmidler. I 2022 vil 18 pct. af Midttrafiks bussser køre på el og 20 pct. på HVO-diesel eller gas. Det er vi rigtig glade for. Det er til glæde for klima og miljø. Og det er til glæde for kunderne, der samtidig får støjsvage, komfortable og handicapvenlige busser.

Det er det landsdækkende busselskab Umove, der har grebet de nye teknologiske muligheder og vundet kontrakten på de 11 midt- og vestjyske ruter. Udbuddet har i alt en værdi af cirka 64 mio. kroner. Umove indkøber i alt 42 busser, hvoraf de 36 er elbusser og 6 er gasbusser.