Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

07.09.2021

Et samlet regionsråd i Region Midtjylland har tirsdag 7. september 2021 indgået en politisk aftale om næste års budget.

Regionsrådet er enige om at sende en stor del af de midler, der er til prioritering, ud til hospitalerne og psykiatrien.

- Begge områder behandler et stigende antal patienter. Og på begge områder har medarbejderne på grund af COVID-19 gennem lang tid levet med et ekstraordinært arbejdspres. Derfor har vi valgt at styrke økonomien med i alt 92,4 mio. kr. Beløbet kan frit bruges dér, hvor hospitalerne oplever behovet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

En anden stor post er hospitalsmedicin, hvor politikerne har afsat 103 mio. kr. til at dække stigningen.

Fødsler

Der er også afsat ekstra penge til fødeområdet. Stadig flere børn kommer til verden i Region Midtjylland, og derfor afsætter regionsrådet 4 mio. kr. til området.

- Det kan være til fx fødselsforberedelse eller flere jordemoderkonsultationer. Den faglige vurdering kan hospitalerne selv foretage i forhold til, hvor de ser den største værdi for borgerne, siger Anders Kühnau.

Han peger på, at der på fødeområdet samtidig er afsat 1,5 mio. kr. til føtalmedicin. Det vil sige screening, diagnostik og behandling af det ufødte barn.  Og så er der - i budgettet for 2023 - prioriteret 50 mio. kr. til flere fødestuer på Aarhus Universitetshospital.

Ufrivilligt barnløse kan se frem til at få hjælp fra en ny rådgivningsfunktion, der skal give tidlig og forebyggende rådgivning og vurdering af fertilitet. Der er afsat 0,7 mio. kr. årligt til driften af det nye tilbud, der gøres let tilgængeligt ved hjælp af digitale løsninger.

Psykiatrien prioriteres

I psykiatrien er dagligdagen præget af mange patienter og mangel på psykiatere og andet fagpersonale på området. Derfor afsætter regionsrådet - ud over de 12 mio. kr., som er psykiatriens del af realvæksten - en psykiatri-pulje på  5 mio. kr. De 5 mio. kr. skal bruges til at arbejde for mere lighed i sundhed, bl.a. via kompetenceudvikling.

Derudover etableres et udsatteråd. Rådet skal give socialt udsatte borgere et talerør og sikre, at deres perspektiver og behov inddrages i de løbende politiske beslutninger.

Regionshospitalet Silkeborg

Til oktober skal regionsrådet vedtage en udviklingsplan for hospitalet i Silkeborg. Det sker efter en større inddragelsesproces, hvor der er lyttet til ansatte, samarbejdspartnere og borgere. Der er afsat 4,1 mio. kr. til arbejdet, bl.a. til at etablere og udvikle et tilbud på Smerteklinikken om at nedtrappe borgere, der er afhængige af opioider – en særlig gruppe smertestillende medicin som fx morfin.

Herudover er politikerne enige om, at de 30 mio. kr., der tidligere er prioriteret til  udviklingsplanen, skal bruges på et gavlbyggeri på hospitalet. Derudover afsætter regionsrådet yderligere 5 mio. kr. i budget 2022 og 9 mio. kr. i 2023 til netop gavlbyggeriet og tilkendegiver, at hvis gavlbyggeriet bliver dyrere end de i alt afsatte 44 mio. kr., så findes den resterende del i forbindelse med budget 2023. Hertil kommer de 4,1 mio. kr. til udviklingsplanen generelt.

- Der er nu i alt afsat 44 mio. kr. til byggeri på Regionshospitalet Silkeborg og 4,1 mio. kr. til at realisere hospitalets udviklingsplan. Samtidig er der givet håndslag på et fuldt udbygget gavlbyggeri. Det viser med al tydelighed, at regionsrådet prioriterer et stærkt udviklingshospital i Silkeborg. Jeg ser frem til at se planerne folde sig ud i virkeligheden, siger Anders Kühnau.

Regionshospitalet Gødstrup

Personale og patienter forventes først at have taget Regionshospitalet Gødstrup fuldt i brug 1. april 2022. Forsinkelsen giver hospitalet en økonomisk udfordring.

Hospitalsenheden Vest har bidraget med 55 mio. kr. af hospitalets egne driftsmidler til etableringen af NIDO, der er Regionshospitalet Gødstrups center for forskning og uddannelse i sundhed. Med budgetforliget kompenserer regionsrådet hospitalet for 55 mio. kr.

Det sker ved at reducere hospitalets gæld, så det hvert år i perioden 2024 – 2033 skal afdrage 5,5 mio. kr. mindre.

I aftalen ligger der også, at hospitalet ikke som planlagt begynder at afdrage gæld i 2023, men kan vente til 2024, så der bliver ro til at finde sig på plads.

- Aftalen er en fair håndsrækning til hospitalet, der får de samme økonomiske vilkår ved indflytning som de øvrige kvalitetsfondsbyggerier i Aarhus og Viborg, siger regionsrådsformanden.

Grønt aftryk

Flere steder i budgettet er bæredygtighed tænkt med. Politikerne har

fx afsat 3,0 mio. kr., der er målrettet initiativer vedrørende den cirkulære økonomi. Midlerne skal styrke indkøbsorganisationen, så der bliver flere medarbejdere til at gennemføre grønne indkøb, ressourcer til videreuddannelse mv.

Også den kollektive trafik får et løft i form af 9,2 mio. kr. til at understøtte den grønne udvikling, herunder forsøg med el-busser.

Et andet eksempel er 4 mio. kr. til indsatsen for at beskytte regionen mod klimaforandringer. Pengene skal bl.a. videreføre initiativer i partnerskabet C2C CC, hvor vidensinstitutioner, forsyningsselskaber, kommuner og region siden 2017 har udviklet metoder til klimatilpasning og nu arbejder for en fælles strategi for at forhindre oversvømmelser i regionen. Med pengene videreføres også aktiviteter i samarbejdet DK2020, hvor de fem danske regioner sammen med RealDania og KL hjælper kommuner med at udvikle ambitiøse og effektive lokale klimaplaner. Endelig er der afsat 3,5 mio. kr. til at virkeliggøre den bæredygtighedsstrategi, som regionsrådet vedtog tidligere i år.

- Bæredygtighed kommer ikke af sig selv. Nu har vi både en klar retning og midler til at komme et skridt videre i arbejdet for at sikre, at vores bestræbelser for at skabe sundhed her og nu ikke skader muligheden for at leve et sundt liv i fremtiden. Samtidigt er det glædeligt, at der er fundet penge til at videreføre de helt nødvendige partnerskaber på klimaområdet, som regionen har været med til at udvikle de seneste år. Det haster med at finde løsninger, siger Anders Kühnau.


Fakta om budget 2022 i Region Midtjylland

  • Sundhedsområdets budget er på 27,6 mia. kr. Det er vokset fra 2021-budgettet med 238 mio. kr. (nye penge fra økonomiaftalen med regeringen for 2022)
  • Regional Udviklings budget er på 0,6 mia. kr.
  • Socialområdets budget er på 1,2 mia. kr.
  • Anlægsrammen for Region Midtjylland er på 0,8 mia. kr. i 2022.

 


Kontakt