02.09.2021

Hvordan skal fremtidens kollektive trafik se ud i den midt- og vestlige del af Region Midtjylland? Det spørgsmål skal et nyt panel med unge være med til at svare på. Panelet skal give input en ny trafikplan for Midt- og Vestjylland, og torsdag mødes de unge første gang med repræsentanter fra kommuner, region og Midttrafik.

Flere midt- og vestjyske unge skal bruge den kollektive trafik – og færre skal droppe den, når de bliver ældre. Det er kort fortalt opgaven for regionen, de vestjyske kommuner i det såkaldte 8-kommunesamarbejde og det fælles trafikselskab, Midttrafik, der nu inviterer de unge selv til at fortælle, hvad der skal til.

Det sker i form af et nyt ungepanel, der mødes første gang torsdag d. 2. september kl. 17.00 på Holstebro Rådhus med tv-vært og foredragsholder Thomas Skov Gaardsvig som ordstyrer.

Som en del af forarbejdet til den kommende trafikplan for Midt- og Vestjylland har alle unge på ungdomsuddannelserne været inviteret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om deres transportvaner – 2.800 unge på tværs af kommuner og studieretning har svaret. Under halvdelen bruger i dag kollektiv trafik. I undersøgelsen peger de unge på flere punkter, som kan forbedres. Derfor går parterne bag undersøgelsen nu i dialog med det nye ungepanel, der gennem en række workshops fordelt på fire temaer skal levere konkrete input til den politiske behandling af trafikplanen.

- Det er jo de unge selv, der bedst kan fortælle, hvad det er for et produkt, de har brug for. Vi skal klæde politikerne på til at levere en kollektiv trafik, der inden for den tilgængelige økonomiske ramme bedst muligt løser de behov, brugerne har. Derfor skal vi selvfølgelig inddrage brugerne, og ikke mindst de unge. Det er jeg sikker på, at ungepanelet bliver et rigtig godt værktøj til, siger udviklingsdirektør i Region Midtjylland, Kim Kofod.

Fra workshops til trafikplan

Ungepanelet er sammensat i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Midt- og Vestjylland. Det er planen, at de unge skal mødes fire gange i løbet af 2021 og herefter til et afsluttende møde i starten af 2022, hvor resultater og input kan præsenteres for administration og politikere i de otte kommuner og Region Midtjylland.

- Det er en vigtig opgave, vi stiller de unge med det nye panel, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad de kommer med – og til at bringe det videre ind i processen mod en mere helhedsorienteret trafikplan for hele vores område, siger direktør for Teknik og Miljø i Herning Kommune, Eva Kanstrup.

I det hele taget er der stor opbakning til ungepanelet fra parterne bag – og stor vilje til at inddrage brugerne i jagten på konstruktive løsninger.

- Der er et behov for gode offentlige transportløsninger og en stor erkendelse af, at vi bedst finder løsninger på det behov ved at samarbejde på tværs. Det er arbejdet med ungepanelet også et udtryk for, siger direktør for Teknik og Miljø i Holstebro Kommune, Anders Debel

Bilen er hurtig – men er den bedst?

Undersøgelsen af unges transportvaner viser, at den væsentligste årsag til fravalg af kollektiv trafik er, at bilen er hurtigst og giver mest frihed.

26 pct. af de adspurgte kører med bil, 22 pct. tager cyklen, mens 35 pct. tager bus og 11 pct. tager toget. De sidste 6 pct. fordeler sig på elcykel, elløbehjul, scooter og andet. Ud over tidsforbrug fremhæver undersøgelsen, at temaerne komfort og pris er vigtige for de unge. De unge bekymrer sig også om klima, men det er ikke afgørende for deres valgt af transport. Mange vægter også det sociale ved at tage den kollektive trafik - at man kan mødes med fx folkeskolevenner i bussen.

- Der er en række temaer, der går igen i undersøgelsen, og de temaer har vi valgt at gøre til overskrifter for fire workshops, så vi får konkrete input til, hvad det giver mening at justere på. Vi ønsker, at bus og tog skal stå tydeligt som et let, komfortabelt, billigt og miljøvenligt valg for de unge, og vi ser frem til gode input til, hvordan den profil kan styrkes, siger planchef hos Midttrafik, Henrik Juul Vestergaard.

Fakta

  • Midttrafik, Region Midtjylland og 8-kommunesamarbejdet bestående af Struer, Lemvig, Skive, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning, Viborg og Ikast-Brande kommuner står bag en stor undersøgelse om de unges transportvaner. Cirka 2.800 unge fra ungdomsuddannelser i området har deltaget i undersøgelsen.
  • For at arbejde videre med konklusionerne i undersøgelsen er der nu nedsat et ungepanel bestående af elever på uddannelsesinstitutioner i de otte kommuner. Panelet skal arbejde med fire temaer og kommer i starten af 2022 med input til arbejdet med en ny trafikplan.
  • De fire temaer er: tid, komfort, pris samt miljø og klima.

Læs undersøgelsen af de unges transportvaner her