30.09.2021

Region Midtjylland, regionens 19 kommuner og regionens praktiserende læger er gået sammen om en kampagne, der skal få ældre og sårbare til at lade sig vaccinere mod influenza.

Ældre, der er fyldt 65 år, mennesker med visse kroniske sygdomme, svært overvægtige og gravide kan fra 1. oktober blive vaccineret gratis mod influenza. I år tilbydes børn mellem 2-6 år også vaccinen som næsespray.

I 2020 lod 77,5% af borgerne over 65 år i Region Midtjylland sig vaccinere mod influenza. Det var første gang, at tilslutningen til vaccinen nåede WHO's anbefaling, om at mindst 75% skal tage imod stikket.

- Den store tilslutning i 2020 var på alle måder glædelig. De fleste vil nok nikke genkendende til, at det er godt gammeldags træls at blive ramt af influenza, men for i forvejen svækkede personer og ældre mennesker kan det udvikle sig så alvorligt, at det kræver indlæggelse på et hospital. Derfor må den rekordhøje tilslutning gerne gentage sig i år, siger Henrik Fjeldgaard (S), som er formand for Sundhedskoordinationsudvalget.

Den høje tilslutning til influenza-vaccinen i 2020 skete i et år, hvor Danmark stod et andet sted i corona-pandemien end nu, men selvom der er ro på smitten i Danmark og mange er færdigvaccinerede, så er det stadig vigtigt at blive vaccineret mod influenza:

- Vi ved ikke, om influenzasæsonen bliver hård i år, men vi oplever, at der er flere syge med forskellige virusinfektioner i år. Det kan måske hænge sammen med, at vi er sociale med flere nu, end vi var sidste efterår og derfor er mere udsat for smitte. Er man i målgruppen for gratis influenzavaccination vil det derfor være godt at få et stik, så man kan undgå at blive smittet eller i det mindste få et mildere forløb, siger Henrik Idriss Kise, formand for de praktiserende læger i Midtjylland.

Et mildere forløb er godt for den enkelte, men også for sundhedsvæsenet, da en hård influenzaepidemi kan presse hospitaler og det øvrige sundhedsvæsen.

Fælles indsats

Den fælles kampagne bliver synlig på plakater, informationsskærme og sociale medier og medarbejdere med kontakt til kampagnens målgrupper på hospitalerne, i hjemmeplejen og i almen praksis er blevet opfordret til at tale med borgerne om vaccination.

- Når vi går sammen om kampagen her, så er det fordi, vi mener, det er vigtigt. Vi håber, at flest mulig vil tage imod stikket, inden vinteren sætter ind. Prik også gerne dine gamle forældre eller en pårørende på skulderen og hjælp med at dele budskabet om det gratis tilbud, siger næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget Ib Boye Lauritsen (V), som er borgmester i Ikast-Brande Kommune.

Se mere på www.influenza.rm.dk

Fakta:

Det er gratis at blive vaccineret mod influenza, for:
• Personer, der lider af bestemte kroniske sygdomme (tal med din læge).
• Svært overvægtige.
• Gravide, der er mere end 12 uger henne.
• Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza.
• Børn mellem 2-6 år.

Alle andre kan mod betaling blive vaccineret hos egen læge eller på nogle apoteker.

Flere oplysninger:

• Henrik Fjeldgaard, formand for Sundhedskoordinationsudvalget, tlf. 2962 8232, henrik.Fjeldgaard@rr.rm.dk
• Ib Boye Lauritsen, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget og borgmester i Ikast-Brande Kommune, tlf. 4030 2234, iblau@ikast-brande.dk
• Henrik Idriss Kise, formand for PLO-Midtjylland, tlf. 2513 6146, h.idriss.kise@dadlnet.dk