06.09.2021

Mennesker med omfattende bevægelseshandicap har svært ved at deltage i samfundslivet, fordi nuværende handicaptoiletter ikke dækker deres basale behov

Det er meget svært at deltage i samfundslivet på lige fod med andre, hvis ikke det er muligt at foretage en så naturlig handling, som at komme på toilet. Det er det for alle mennesker, men i helt særlig grad for de, der har omfattende fysiske handicap og har behov for et toilet med en særlig indretning.

Derfor har virksomheden Pressalit i Ry, inspireret af personer med omfattende handicap og deres pårørende og med støtte fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune, udviklet et betydeligt mere handicapegnet toilet, i første omgang beregnet på det danske marked.

Længe ventet modernisering

Flere af de lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, har længe bygget handicaptoiletter, der er særligt velegnede til mennesker med de mest omfattende fysiske handicap.

Alene i Storbritannien er der siden 2006 bygget ca. 1.600 større og bedre indrettede handicaptoiletter på f.eks. rastepladser ved motorveje, i byer og i storcentre. En tilsvarende udvikling er i gang i andre lande.

Løsningen skal stå sin prøve

Handicaptoilettet med den helt særlige indretning er udstyret med hjælpemidler, der tager højde for langt flere behov end traditionelle handicaptoiletter og skal vise sit værd på MarselisborgCentret i Aarhus, hvor det forventes at stå klar 1/1 2022. Stedet er centrum for rehabilitering og genoptræning og drives af Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Regionsformand Anders Kühnau (S) roser projektet.

- Det er helt oplagt, at region og MarselisborgCentret er med til at bane vej for, at personer med fysisk handicap i højere grad fremover bliver tænkt ind i byggeri og samfundsliv. Rammer denne løsning plet, så håber jeg, at den bliver udbredt til hele landet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Også borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), er tilfreds.

- Jeg glæder mig over, at det er lykkedes at få igangsat udbredelsen af disse helt nødvendige og forbedrede handicaptoiletter. Det er ikke en dag for tidligt. Derfor er det også mit håb, at den nye løsning over tid vil medvirke til at forbedre livskvaliteten for mange mennesker med omfattende bevægelseshandicap, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

- Frygten for ikke at kunne komme på toilettet holder ofte mennesker med omfattende bevægelseshandicap hjemme. De ekskluderes fra deltagelse i uddannelse, erhverv, kultur og det sociale liv. Vi ser frem til et Danmark, en verden, hvor det er muligt for alle at kunne deltage, også når de skal på toilettet, siger Susanne Olsen, landsformand for Dansk Handicap Forbund.

 - For os er det afgørende, at vi kan tilbyde tilgængelige løsninger, der dækker så basale behov som toiletbesøg for alle uden kompromis. Samarbejdet med MarselisborgCentret og Aarhus Kommune om at få indarbejdet denne løsning åbner heldigvis nye døre for et mere tilgængeligt samfund med plads til at være den man er, siger salgsdirektør Claus Lund Albertsen fra Pressalit.

Konceptet bag det moderne handicaptoilet og fremtidens løsning bliver præsenteret på MarselisborgCentret i forbindelse med konferencen Rehabilitation International World Conference (RIWC), som afholdes den 7.-9. september 2021 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus.

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768
  • Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S), via pressechef Niels Buch Johannsen, tlf. 51576716
  • Landsformand for Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen, tlf. 2076 0101
  • Jan Sau Johansen, leder af MarselisborgCentret, tlf. 2628 8955
  • Claus Lund Albertsen, Sales Director hos Pressalit, tlf. 2168 3790