30.09.2021

Alle 19 kommuner i Midtjylland er nu med i DK2020, hvor landets kommuner i samarbejde med de fem danske regioner, KL, Realdania og CONCITO udarbejder ambitiøse kommunale klimaplaner, der både lever op til Parisaftalens klimamål og med klimatilpasningsindsatser sikrer mod klimaforandringerne.

Inden 2023 får alle kommunerne i Midtjylland en plan for at imødekomme de mange klimaudfordringer, som verdens lande, byer og kommuner står over. Det ligger fast, efter Holstebro, Ikast-Brande, Norddjurs, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs kommuner i denne uge blev optaget i det tre-årige DK2020-projekt.

Gennem projektet afdækkes kommunernes CO2-udledning på både samfundsniveau og som organisation, og de skal udvikle politisk godkendte klimaplaner for at nå en netto-nul udledning i 2050. Endvidere indebærer projektet også krav om langsigtede klimatilpasnings-planer, der skal tage højde for den øgede mængde regnvand, stigende grundvand, oversvømmelser og tørkeperioder.

- Både forebyggelse af klimaforandringer og klimatilpasning kræver handling på tværs af kommunegrænser, og derfor glæder jeg mig over, at der både i regionsrådet og i alle 19 kommuner bliver udvist handlekraft på området. DK2020-samarbejdet står stærkt og de fælles løsninger, der bliver skabt, er afgørende elementer i den klimakamp, vi alle skal tage på os, på tværs af kommuner og region, siger regionsråds-formand, Anders Kühnau (S).

- Det er utrolig flot at se samarbejdet på tværs af alle 19 kommuner i Midtjylland på klimaområdet. Kommunerne løfter her et stort ansvar for de mange svære udfordringer, som klima-forandringerne medfører. Både inden for kommunegrænsen, men også ift. de mange tværgående udfordringer og opgaver, som kommunerne løser i fællesskab med hinanden og andre, siger Torben Hansen (S), borgmester i Randers og formand for KKR Midtjylland.

Anders Kühnau (S), regionsrådsformand og Torben Hansen (S), borgmester i Randers Kommune udgør sammen med Steen Vindum (V), borgmester i Silkeborg Kommune den politiske styregruppe for DK2020 i Midtjylland.

Trækker på global erfaring

Kommunerne får rådgivning til arbejdet med at udvikle deres klimahandlingsplaner. Dels via metodikken og værktøjet Climate Action Planning Framework, som er udviklet af det internationale bynetværk C40-cities, og dels via det danske partnerskab bestående af Regionerne, KL og Realdania – og CONCITO som videnspartner.

Med de ambitiøse klimahandlingsplaner lever kommunerne op til Paris-aftalens konditioner og det er første gang i historien, at så mange kommuner i et land, udarbejder så ambitiøse og detaljerede klimahandlingsplaner, som C40-bynetværket godkender.

Danmark fører an

I alt er 95 danske kommuner nu optaget, og dermed indgår næsten alle 98 kommuner i DK2020-projektet.

Når projektet afsluttes i sommeren 2023, skal kommunerne arbejde videre med implementeringen af de mange klimatiltag og de lokale byråd og kommunalbestyrelser vil ligesom regionsrådet løbende følge op klimaindsatsen for at sikre fremdrift og ressourcer til at opfylde de ambitiøse målsætninger.

Fakta

 • DK2020-projektet udspringer af rapporten Deadline 2020, hvor C40-bynetværket og konsulenthuset Arup kommer med deres anvisninger og metodik til, hvordan byer kan leve op til Parisaftalens konditioner.
 • Regionerne, KL og Realdania har sikret økonomien i det treårige projekt og herunder indgået aftale med den uafhængige grønne tænketank CONCITO om at agere videnspartner og projektleder på nationalt plan for de mange deltagerkommuner.
 • DK2020-projektet startede i 2020 med 20 danske pilotkommuner – herunder fire fra Midtjylland (Lemvig, Randers, Samsø og Aarhus).
  Lige nu er 9 (Favrskov, Hedensted, Herning, Horsens, Odder, Ringkøbing
 • Skjern, Struer, Skive og Viborg) midtjyske kommuner i fuld gang med processen og de resterende 6 kommuner (Holstebro, Ikast-Brande, Norddjurs, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs) starter op i oktober måned og projektet afsluttes i sommeren 2023.
 • Læs mere på realdania.dk/projekter/dk2020

Flere oplysninger

 • Regionsrådsformand, Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768, mail. kuhnau@rr.rm.dk.
 • Borgmester, Torben Hansen (S), formand for KKR Midtjylland, tlf. 8915 1000 mail. torben.hansen@randers.dk
 • Lisa M. D. Gerschefski, Region Midtjylland, Projektleder, DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark, tlf. 2721 5485 mail. Lisa.gerschefski@ru.rm.dk
 • Thomas Mikkelsen, Specialkonsulent Aarhus Kommune - fælleskommunal klimakoordinator for DK2020 Midtjylland, tlf. 2920 3730, mail. mitho@aarhus.dk