09.09.2021

JesperNørgaardBech_3_2500px_M2A9817.jpg

Foto: Søren Braad Andersen.

Jesper Nørgaard Bech er ny klinisk professor ved Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin.

De sidste 15 år har Jesper Nørgaard Bech været overlæge på Medicinsk Afdeling - heraf de seneste 5 år som leder af Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse. Så selvom titlen er ny, er forskningsområdet det langt fra, når Jesper den 15. september tiltræder sin nye stilling som klinisk professor.

-Generelt kan man sige, at jeg forsker bredt i de store folkesygdomme som forhøjet blodtryk, diabetes og forstyrrelser i væske- og saltbalancen. Jeg undersøger deres betydning for udvikling af nyreproblemer, og hvordan nyreproblemer kan forebygges og behandles, fortæller Jesper Nørgaard Bech og fortsætter: 

-Professoratet betyder ikke, at jeg kommer til at ændre forskningsområde, men det vil give bedre muligheder for funding og formentlig også styrke vores status som troværdig samarbejdspartner i kliniske forskningsprojekter nationalt og internationalt.

-Også internt på afdelingen vil professoratet styrke forskningen. Der er jo i alt 8 subspecialer med forskellige grader af forskningsaktivitet. Og som professor vil det være lettere at stimulere og understøtte forskningen i afdelingens øvrige specialer. 

Genudnævnelse til universitetsklinik

 Jesper Nørgaard Bech overtog ledelsen af klinikken i 2016. Siden da er han lykkedes med at videreføre og styrke den ambitiøse forskningsprofil, hvilket for nylig førte til genudnævnelse til universitetsklinik frem mod 2025. Status som universitetsklinik er et markant videnskabeligt kvalitetsstempel.

Et livligt forskningscenter

Med 6 ph.d. studerende, 2 postdoc, seniorforskere samt bioanalytikere og projektsygeplejersker er der et stærkt fundament at bygge på, når den nyudnævnte professor kigger i krystalkuglen:

-Ambitionen er at styrke vores position i Danmark som et livligt forskningscenter med tætte samarbejdsbånd, blandt andet til Nyremedicin, Aarhus Universitetshospital. Specifikt håber jeg på, at vi kan øge antallet af fastansatte seniorforskere og fortsætte rekruttering til ph.d.- forløb. Det vil også styrke rekrutteringen til Medicinsk Afdeling generelt.

-Og nok så vigtigt er det, at flytningen til Regionshospitalet Gødstrup efter årsskiftet kommer til at forbedre vores faciliteter og ikke mindst samarbejdsmuligheder, hvilket i høj grad kommer til at understøtte forskningsprojekter på tværs af specialer og fagligheder. Det ser jeg med stor optimisme frem til, slutter Jesper Nørgaard Bech.

Flere oplysninger

Klinisk professor, forskningsleder og overlæge, Jesper Nørgaard Bech
Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, tlf.: 7843 6787 / 4162 7639, mail: jesper.noergaard.bech@vest.rm.dk