08.09.2021

En påført hjerneskade fører ikke kun til tab af hukommelse og kropsfunktioner. En påført hjerneskade kan også føre til tab af familie, venner og arbejdsplads. Det kan et nyt regionalt tilbud på Tagdækkervej i Hammel være med til at forhindre.

Nybyggeriet tager udgangspunkt i den nyeste viden om arkitekturens betydning for velvære og helbredelse. Det har kostet næsten 41 mio. kroner, hvoraf Den A.P. Møllerske Støttefond har bidraget med 9,5 mio. kroner. Fondens bidrag har muliggjort et byggeri i særklasse og finansieret en evaluering, der kan dokumentere effekten.

De første borgere har haft glæde af faciliteterne siden begyndelsen af maj, men nu skal huset indvies officielt med taler, snoreklip og faglige oplæg fra eksperter inden for hjerneskadeområdet.

Det sker onsdag 15. september 2021 klokken 10-12.

Program

Kl. 10.00: Velkomst og tale ved områdechef Ann Frederiksen      

Kl. 10.10: Tale ved regionsrådsformand Anders Kühnau

Kl. 10.30: Musik med borgere og ansatte ved husorkestret         

Kl. 10.40: Tale ved afdelingsleder Lone Aagaard

Kl. 11.00: Fagligt oplæg ved Morten Lorenzen, direktør i Hjerneskadeforeningen

Kl. 11.15: Fagligt oplæg ved Hanne Pallesen, forskningsansvarlig fysioterapeut og ph.d. og Helle Dybkjær, ledende terapeut, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Kl. 11.30: Rundvisning i små grupper.

Bygning skal forebygge social udsathed

Den nye bygning adskiller sig fra traditionelt institutionsbyggeri ved, at der er indbygget træningsmuligheder i murstenene. Forskning har vist, at borgere med erhvervet hjerneskade træner oftere, hvis omgivelserne naturligt indbyder til træning. Og en skadet hjerne kommer sig bedre, jo mere borgeren træner.

- Målet med det her særlige byggeri er at hjælpe borgerne med at generhverve færdigheder og skabe et nyt indhold i tilværelsen, så flere kan fastholde deres sociale netværk og tilknytning til arbejdsmarkedet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

- Derfor glæder det mig, at et samlet regionsråd står bag projektet og at Den A.P. Møllerske Støttefond er gået aktivt ind i det, siger han.

Bygningen er opført som en tilbygning til det eksisterende genoptræningstilbud på Tagdækkervej. Medarbejderne har arbejdet tæt sammen med de arkitekter, der har tegnet nybyggeriet.

Udover at være indrettet med naturlige træningsmuligheder får huset også en fysioterapi med udendørs træningsterrasse, lys der følger døgnrytmen og ekstra lyddæmpning til gavn for beboernes velvære, koncentration og mentale overskud.

Opgaven med at evaluere projektet er lagt i hænderne på DEFACTUM, Region Midtjyllands forsknings- og konsulenthus.

Fakta

Rehabiliteringstilbuddet på Tagdækkervej er en del af Specialområde Hjerneskade, der er en del af Socialområdet i Region Midtjylland. Tilbuddet henvender sig til borgere fra 18 år og opefter.

Byggeriet på 1.599 m2 skal rumme 10 boliger, fællesrum, fysioterapi, træningsrum, samtalerum, kontorer og mødelokaler.

Kommunerne visiterer til genoptræning og rehabilitering på Tagdækkervej. Forløbene varer typisk i tre-seks måneder.

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), 2360 2768
  • Specialkonsulent Lise Marie Witt Udsen, DEFACTUM 2499 7787.
  • Lone Aagaard, afdelingsleder, 2113 3630, loaaga@rm.dk