07.09.21

Aarhus Universitet og Region Midtjylland har udnævnt Hjerteforskningsklinikken i Afdelingen for Hjertesygdomme, Hospitalsenheden Vest til universitetsklinik. For patienterne betyder det en styrket, forskningsbaseret behandling af sygdomme i hjertet.

Fra 1. oktober er Hjerteforskningsklinikken i Hospitalsenheden Vest udnævnt til universitetsklinik. Udnævnelsen er et markant videnskabeligt kvalitetsstempel, der har til formål at anerkende, udvikle og styrke klinikkens forskning.

Forskning i sygdom der rammer mange

Hjerteforskningsklinikken forsker i iskæmisk hjertesygdom, som er en alvorlig folkesygdom, der rammer mange danskere.

- Først og fremmest vil jeg ønske Hjerteforskningsklinikken tillykke med at opnå status som universitetsklink. Det er en flot anerkendelse, som styrker forskningen i den vestlige del af regionen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Nyt hospital i Gødstrup er et plus

En udnævnelse til universitetsklinik er et certifikat, der gælder fem år. Dermed følger udnævnelsen med, når Hjerteforskningsklinikken flytter til Regionshospitalet Gødstrup efter årsskiftet. Institutleder Jørgen Frøkiær fra Institut for Klinisk Medicin er sikker på, at både de moderne forskningsfaciliteter og udnævnelsen vil styrke forskningen og patientbehandlingen mærkbart.

- Jeg er sikker på, at den i forvejen fine forskning i iskæmisk hjertesygdom vil blive løftet og føre til nye spændende samarbejder, der tiltrækker flere eksterne fondsmidler og i sidste ende endnu flere dygtige kliniske forskere, siger Jørgen Frøkiær.

-og nok så vigtigt sender universitetsklinikken et signal om, at man også i den del af regionen får den ypperste forskningsbaserede behandling som patient, siger han.

Øget økonomisk støtte og mere forskningsaktivitet

I dag er Klinik for Hjertesygdomme fordelt på tre matrikler og har spredt sine aktiviteter på flere sengeafsnit, akutafsnit, ambulatorier og laboratorier.

Med flytningen til Gødstrup samt en bedre økonomi og mere forskning bliver aktiviteterne samlet og styrket. For patienterne betyder det bl.a., at nye behandlinger hurtigere kan tages i brug, og at mange bliver tilbudt tættere kontrolforløb.

- Også stærk tværfaglighed har stor betydning for de stadigt flere patienter, der fejler flere ting på samme tid, siger Morten Böttcher.

Udnævnelsen gælder i fem år

Udnævnelsen til universitetsklinik træder i kraft den 1. oktober 2021, og herefter har Hjerteforskningsklinikken status som universitetsklinik for diagnostik, behandling og rehabilitering af iskæmisk hjertesygdom.

Med udnævnelsen har Hospitalsenheden Vest fem universitetsklinikker, og det bringer Hospitalet et skridt nærmere visionen om at være et førende forsknings- og læringshospital, hvor der forskes på højt international niveau til gavn for patienterne.

Fakta

Aarhus Universitet, Health og Region Midtjylland arbejder sammen om at forske i sundhed på højt international niveau. Et af de tydeligste eksempler på forskningssamarbejdet mellem Aarhus Universitet, Health og Region Midtjylland, er udnævnelsen af universitetesklinikker. Pr. 1. oktober 2021 har Hospitalsenheden Vest fem universitetsklinikker:

Flere oplysninger

  • Klinisk Lektor, forskningsleder og overlæge, Morten Böttcher. Universitetsklinik for diagnostik, behandling og rehabilitering af iskæmisk hjertesygdom, Hjertemedicin, Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, tlf.: 7843 6244 /morboett@rm.dk