Højdespringerpris-3_1200.png

På billedet ses uddannelsesansvarlig overlæge i Akutafdelingen, Nasrin Imamirad, og Benny Bees fra Sundhedsstyrelsen. Foto: Regionshospitalet Randers

29.04.2022

Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers har de seneste år arbejdet hårdt på at forbedre deres uddannelsesmiljø for yngre læger. Og i dag blev de så hyldet for indsatsen, da de blev tildelt Sundhedsstyrelsens Højdespringerpris.

Uddannelsesprisen uddeles i forbindelse med Sundhedsstyrelsens årlige møde for inspektorer i den lægelige videreuddannelse. Akutafdelingen blev tildelt prisen, fordi den på kun to år er lykkedes med at vende et udfordret uddannelsesmiljø i en positiv retning, så afdelingens yngre læger nu trives, føler sig trygge og får opfyldt deres behov for supervision og uddannelse.

Cheflæge i Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers, Christian Skjærbæk, er glad og stolt over at modtage prisen, men han fortæller samtidig, at arbejdet med at forbedre afdelingens uddannelsesmiljø aldrig har været med priser for øje.

- Vi vil gerne være dygtige til at uddanne yngre læger, fordi vi tror på, at god uddannelse skaber dygtige læger, der kan sikre patienterne et godt forløb. Og så er det selvfølgelig en dejlig anerkendelse af det arbejde, at vi nu modtager Højdespringerprisen, siger han.

Uddannelse er alles ansvar

Uddannelsesansvarlig overlæge i Akutafdelingen, Nasrin Imamirad, fortæller, at den gode udvikling bl.a. skyldes, at uddannelse er blevet et emne, der italesættes hver dag - eksempelvis på den daglige morgenkonference, gennem tværfaglig simulationstræning og med refleksionsgrupper for yngre læger. Afdelingen har desuden sørget for, at det er let for yngre læger at modtage supervision fra mere erfarne kolleger.

- Uddannelse er blevet alles ansvar, og alle har en aktiv rolle i både at give og tage imod uddannelse, så vi hele tiden udvikler os og bliver dygtigere, siger hun.

Og de forbedringer, tiltagene har bragt med sig, kan ses i de evalueringer, de yngre læger giver afdelingen, når de afslutter et uddannelsesforløb.

- Vi har set en løbende forbedring, der indtil videre fortsætter ad en opadgående kurve. Og vi hører ofte fra ansøgere til vores uddannelsesstillinger, at de har hørt godt om afdelingen fra bekendte, siger Nasrin Imamirad.

Afdelingen hviler dog ikke på laurbærrene efter anerkendelsen fra Sundhedsstyrelsen. De vil fortsat arbejde for, at afdelingen er et godt sted at videreuddanne sig som yngre læge.

Om Højdespringerprisen

Sundhedsstyrelsens inspektorordning uddeler årligt to priser til sygehusafdelinger, der arbejder særligt målrettet med uddannelse.

Årets Højdespringer uddeles til den afdeling, der har vist engagement og potentiale til at udvikle kvaliteten af den lægelige videreuddannelse markant i løbet af to eller flere inspektorbesøg.

Inspektorordningens uddannelsespris gives til den afdeling, der i årets løb har fået det højeste pointscore ved inspektorvurderingen.

Sundhedsstyrelsens inspektorordning blev indført for alle lægelige uddannelsessteder i 2001. Ordningen består af en række årlige inspektorbesøg på sygehusafdelinger med uddannelseslæger tilknyttet, og de er iværksat for at udvikle og sikre en høj ensartet kvalitet i videreuddannelsen af lægerne.

Læs mere om uddelingen af Sundhedsstyrelsens uddannelsespriser her: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Sundhedsstyrelsen-hylder-to-hospitalsafdelinger-for-deres-laegeuddannelse

 

Flere oplysninger:

  • Cheflæge i Akutafdelingen, Christian Skjærbæk, tlf. 2128 6996
  • Presse- og kommunikationskonsulent, Anne Brik Jensen, tlf. 2328 3759