26.04.2022

I en ny evaluering roser midtjyske borgere et tilbud om intravenøs behandling (IV) hjemme eller i nærområdet. Hospital og kommune arbejder tæt sammen om behandlingen.

Region Midtjylland, egnens praktiserende læger og alle 19 midtjyske kommuner tilbyder sammen udvalgte behandlinger i eget hjem eller tæt på hjemmet til borgere, der ellers skulle være indlagt på hospitalet. Borgerne tilbydes intravenøs (IV) behandling med fx antibiotika op til tre gange i døgnet.

Behandlingstilbuddet er besluttet i Sundhedskoordinationsudvalget, hvor kommuner, praktiserende læger og region arbejder tæt sammen om at sikre sammenhæng i fælles behandlingsforløb.

- Mange borgere vil gerne behandles i deres nærområde, hvis de trygt kan fortsætte deres behandling uden at være indlagt på hospitalet. Vi vil tilbyde behandling på borgernes præmisser og sikre samme høje kvalitet som på et hospital, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Han er formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland.

En evaluering viser, at borgerne er trygge ved og glade for at blive behandlet hjemme eller tæt på hjemmet.

- Aftalen er et godt eksempel på, hvordan tæt samarbejde mellem kommuner og region har flyttet behandling tættere på borgerne, så de kan fastholde deres hverdag, siger borgmester i Viborg Ulrik Wilbek, der er næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget.

Ros til behandling i nærmiljøet

IV-behandlingen kan ifølge aftalen tilbydes i eget hjem, i sundhedsklinikker, sundhedshuse eller på plejecentre tæt på hjemmet.

Stort set alle borgere oplever, at de kan fastholde skole, arbejde, hverdagsrutiner og socialt samvær, mens de er i behandling.

Det viser en evaluering lavet af DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland. Svarene stammer fra borgere i alderen 11-90 år, der har fået IV-behandling efter aftalen.

Borgerne er glade for at undgå indlæggelse, være i hjemlige omgivelser og have friheden til at genoptage hverdagen. Den erfaring, de stifter med den kommunale hjemmepleje, er positiv; personalet opleves som kompetent, og behandlingen er fleksibel inden for rammerne.

At der kommer fremmede mennesker i ens hjem på bestemte tidspunkter er i orden, for personalerne er venlige, lyder det i evalueringen.

Fakta

  • Ved intravenøs (IV) behandling sprøjtes et lægemiddel direkte ind i patientens blodåre (fx antibiotika i drop)  

 

  • Alle midtjyske kommuner og Region Midtjylland aftalte i regi af Sundhedskoordinationsudvalget i 2020 at tilbyde IV-behandling i nærområdet. Aftalen findes her

 

  • Aftalen sikrer, at borgere, der før var indlagt eller flere gange dagligt kørte til et hospital for IV-behandling, kan få behandling i nærområdet eller hjemme.

 

  • Behandling lokalt hjælper borgere til at fastholde det hverdagsliv de kender med skole, arbejde, venner og fritidsaktiviteter, trods sygdom.

 

  • Stort set alle borgere oplever, at de kan fastholde skole, arbejde, hverdagsrutiner og socialt samvær, mens de er i behandling, viser DEFACTUMs evaluering af borgernes oplevelser.

  • Sundhedskoordinationsudvalgets formål er at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af region og kommuner.