Klimaet forandrer sig, og det påvirker samfund og lokalbefolkning. Det kræver handling og samarbejde på tværs af kommunegrænser. Derfor deltog repræsentanter fra Region Midtjylland og kommunerne i dag i en klima-workshop, der gennem bl.a. oplæg og spil satte fokus på klimatilpasning af regionens byer og områder, når vandstanden stiger.

Klimaforandringerne betyder, at hav, åer og kloakker vil flyde over. Det rammer de mennesker, boliger, erhvervsliv og natur, der befinder sig i udsatte områder.

Hvordan beskytter man sig så mod det vand, der kommer?

Det inviterede Region Midtjylland, DK2020 Midtjylland, Coast to Coast Climate Challenge og Teknologirådet i dag til workshop for at undersøge og diskutere. Fokusset var strategisk planlægning, klimatilpasning og -forebyggelse i udviklingen af danske byer.

- For klimatilpasning er samarbejde nøgleordet, for klimaet er ligeglad med kommunegrænser. Det er en god idé at være fælles om at løse fælles problemer, og det gør vi ved at supplere hinanden og dele viden og udvikling, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling, Bent Graversen (V).

Klima-workshop på Naturkraft i Ringkøbing_3.jpg

Der blev tænkt, diskuteret og besluttet, da et klima-spil lavet af bl.a. Teknologirådet og Region Midtjylland var på programmet ved dagens klima-workshop i Ringkøbing. Her ses gruppen med bl.a. Bent Graversen, formand for Regional Udvikling.

Workshoppen havde deltagelse af repræsentanter fra både Region Midtjylland og kommunerne i regionen.

Ud over oplæg og rundvisning på oplevelsesparken Naturkraft i Ringkøbing havde Teknologirådet i samarbejde med Region Midtjylland og Coast to Coast Climate Challenge lavet et realistisk og dilemmafyldt klimaspil. Her skulle deltagerne sammen diskutere og træffe svære beslutninger, der potentielt kunne få alvorlige fremtidige konsekvenser for kommende generationer i spillet.

- Det er ikke nyt for os, at vi har en udfordring med vandmasserne, der ligger og venter forude, og vi er vant til at gribe fat på tværs af kommunegrænser. Desuden er vi vant til at samles i både større og mindre fora, og det er vejen frem, tænker jeg, siger Marianne Bredal, formand for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i Struer Kommune.

Klima-workshop på Naturkraft i Ringkøbing_1.jpg

I klima-spillet var grupperne inddelt i to kommuner med hvis sin by: Åby og Fjordby. Beslutningerne i spillet ville på længere sigt påvirke nabobyen - men det fik deltagerne først at vide halvvejs i spillet.

Regeringen arbejder på at kunne præsentere en national klimatilpasningsplan i løbet af 2022, og for Region Midtjylland handler klimatilpasning om at være på forkant med at finde nye løsninger og nye organisationsformer for bedst mulig tilpasning til de nye vilkår, når klimaet forandrer sig.

Det er regionsrådets vision, at Region Midtjylland i 2030 har varetaget klimaforandringerne offensivt og omsat udfordringerne til samfundsmæssige forbedringer og nye forretningsmuligheder.

 

FAKTA: Danske Regioners syv anbefalinger til en national klimatilpasningsplan

  • Regionale klimatilpasningsplaner skal sikre sammenhæng
  • Indsatser skal følge vandets geografi
  • Der oprettes Kyst- og Vandråd
  • De regionale klimatilpasningsplaner udmønter en national fond eller pulje til finansiering af indsatserne
  • Flere fællesprojekter for kystbeskyttelse skal gennemføres
  • Naturbaserede løsninger foretrækkes
  • Regionerne skal fremme innovation og videndeling på tværs

Læs hele udspillet "Vandet kommer" fra Danske Regioner her.

FAKTA: Coast to Coast Climate Challenge

Region Midtjyllands arbejde med klimatilpasning er efter 1. januar 2017 samlet i projektet Coast to Coast Climate Challenge, kaldet C2C CC.

Projektet ledes af Region Midtjylland, der i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere vil arbejde for at skabe en klimarobust region.

Der er tale om et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der forløber i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2022. Projektet støttes af LIFE-programmet med ca. 52 mio. kr. og har et samlet budget på ca. 90 mio.kr. Dertil kommer alle anlægsomkostningerne i forbindelse med realisering af de mange løsninger, som udvikles under projektforløbet.