Otte repræsentanter fra en række bruger- og pårørendeorganisationer skal være med til at sikre, at Region Midtjylland strikker sundhedstilbuddene bedst muligt sammen efter patienternes ønsker.

Region Midtjylland har nedsat et nyt patientinddragelsesudvalg for år 2022-2025. Udvalgets medlemmer skal bl.a. inddrages og høres i forbindelse med større politiske planer.

Udvalgets otte medlemmer er udpeget af bruger- og pårørendeorganisationer, og de er alle dybt engagerede i arbejdet for et mere sammenhængende sundhedsvæsen - enten fordi de selv er patienter eller fordi de har pårørende, som er det.

- Med vores viden og erfaring som patienter og pårørende, skal vi være med til at øge borgernes indflydelse på de politiske beslutninger i Region Midtjylland. Vi skal sikre den bedst mulige sammenhæng mellem hospitalerne, de praktiserende læger og kommunerne, fortæller udvalgsformand Per Jacobsen fra Gigtforeningen. 

Foruden inddragelse i større politiske planer deltager udvalgets medlemmer også som bruger- og pårørenderepræsentanter i arbejdsgrupper og paneler vedrørende det sammenhængende sundhedsvæsen, eller hjælper med at udpege relevante repræsentanter.

Vedhæftede billede kan frit bruges i forbindelse med omtale af nyheden. Foto-kreditering: Rune Borre-Jensen

Udvalgets medlemmer

Danske Handicaporganisationer

  • Per Jacobsen, Gigtforeningen (Formand)
  • Peter Husted, Nyreforeningen
  • Annette Roed, Høreforeningen

Danske Patienter

  • Jonna Nymann Pedersen, Kræftens Bekæmpelse
  • Ralph Jørgensen, Bedre Psykiatri
  • Trine Frøstrup, Scleroseforeningen 

Ældresagen

  • Birgit Jonassen, Ældresagen 

Regionsældrerådet

  • Carl Aksel Kragh Sørensen, Regionsældrerådet

Flere oplysninger

Formand for patientinddragelsesudvalget, Per Jacobsen, Mobil 23 82 42 11.