29.04.2022

Anders Kühnau glæder sig til at få politisk indflydelse i de velfungerende midtjyske Sundhedsklynger

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har netop fremlagt det bebudede forslag om at oprette forpligtende sundhedsklynger omkring alle landets 21 akuthospitaler.

- Sundhedsklynger har vi stor succes med allerede her i regionen. Jeg glæder mig rigtigt meget til at udvide dem med et politisk niveau og styrke det gode samarbejde, vi har i forvejen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Gennem mange år har repræsentanter for nærliggende kommuner, hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland arbejdet tæt sammen i sundhedsklynger. Klyngerne har fokus på at sikre borgerne god og sammenhængende hjælp til sundhed og sygdom.

Fakta

Sundhedsklynger i Region Midtjylland:

  • Horsensklyngen: Regionshospitalet Horsens, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune og Skanderborg Kommune
  • Midtklyngen: Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune
  • Randersklyngen: Regionshospitalet Randers, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Randers Kommune og Syddjurs Kommune
  • Vestklyngen: Regionshospitalet Gødstrup, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Struer Kommune
  • Aarhusklyngen: Aarhus Universitetshospital, Aarhus Kommune og Samsø Kommune

I følge lovforsalget skal fremtidens sundhedsklynger blandt andet:

 

  • Aftale lokale modeller for bedre patientforløb med fokus kvalitet og nærhed for borgeren.

 

  • Igangsætte samarbejdsprojekter om eksempelvis akutpladser, bedre forløb for udsatte psykiatriske patienter, borgere med kroniske sygdomme og fælles forebyggelsesindsatser.

 

  • Implementere og følge op på lokalt og nationalt aftalte initiativer, eksempelvis kvalitetsløft af akutindsatsen i kommunerne.

 

  • Følge nøgletal og data for populationen i sundhedsklyngen og sætte mål for udviklingen.