29.04.2022

Mange patienter, som har været indlagt med Covid-19, har problemer med træthed. Det er primært dem, som havde et relativt mildt sygdomsforløb, som scorer højt på træthed. Derudover ser det ud til, at det er de yngre personer, som er mest trætte 3-6 måneder efter udskrivelsen.

Forskerne på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har undersøgt 218 patienter, som har været indlagt med Covid-19 på 6 forskellige hospitaler i Region Midtjylland. Patienterne blev inviteret til undersøgelse 3-6 måneder efter udskrivelse, hvor de blev interviewet om vedvarende symptomer, fik målt lungefunktion, og udfyldte en række spørgeskemaer om træthed samt symptomer på depression og angst. Overordnet fandt forskerne, at 47% oplevede mild til moderat træthed, og 18% led af svær træthed.

De unge og de mindst syge er hårdest ramt af træthed

Overraskende fandt forskerne en tydelig tendens til, at træthedsscoren var højere i de yngre aldersgrupper, og den var signifikant højere for kvinder end for mænd på opfølgningstidspunktet. Når patienterne blev delt op i 3 grupper efter sværhedsgraden af Covid-19, fandt man at træthed var mere udtalt blandt patienter, som ikke havde behov for iltbehandling under indlæggelsen, sammenlignet med patienter med behov for iltbehandling eller behandling på en intensivafdeling.

Lungefunktionen er påvirket hos de, der var mest syge

Ved en avanceret lungefunktionsmåling, hvor man måler lungernes evne til at optage ilt fra indåndingsluften, viste det sig, at lungefunktionen gennemsnitligt var mest nedsat blandt patienter som havde været på en intensivafdeling. Disse fund er helt i overensstemmelse med andre forskergruppers fund hos lignende patienter. Den samme tendens sås ved en såkaldt 6 minutters gangtest, hvor de mest syge patienter også gik kortest og faldt mere i iltniveau.

Modstridende tendenser og manglende viden

Hvor de mest syge patienter helt som ventet havde påvirkning af lungernes funktion i måneder efter Covid-19, var forekomsten af træthed og hyppigeden af symptomer som åndenød og koncentrationsbesvær ikke associeret til de sværeste sygdomsforløb.

”Der er stadig meget, vi ikke ved om mekanismerne bag forekomst af træthed og andre symptomer hos Covid-19 patienter. Vi kortlægger nu forekomsten af lignende symptomer et år efter udskrivelsen hos den samme gruppe patienter, for at se om symptomerne aftager over tid. Blandt vore kolleger forskes desuden i de biologiske mekanismer bag både træthed og andre symptomer, så vi forhåbentlig i fremtiden får en bedre forståelse af både udviklingen i symptomerne over tid, og vores evne til at hjælpe patienter med svære symptomer bedres”, siger Søren Sperling, som er læge og ph.d.-studerende i forskergruppen bag studiet.

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Prospektivt observationsstudie
Samarbejdspartnere: De lungemedicinske afdelinger på regionshospitalerne i Region Midt.
Ekstern finansiering: Novo Nordisk
Interessekonflikter: Nej

Læs den videnskabelige artikel: 

Søren Sperling, Andreas Fløe, Steffen Leth, Charlotte Hyldgaard, Tina Gissel, Ayfer Topcu, Lars Kristensen, Lene Dahl Sønderskov, Johannes Martin Schmid, Søren Jensen-Fangel, Elisabeth Bendstrup. Fatigue Is a Major Symptom at COVID-19 Hospitalization Follow-Up. Journal of Clinical Medicine. 25. april 2022 DOI: https://doi.org/10.3390/jcm11092411

Yderligere oplysninger:

Søren Sperling
Læge på Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital
Ph.d.-studerende ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Tlf: 7846 2106
Mail: sonpde@rm.dk