09.08.2022

En netop offentliggjort rapport sammenligner regionernes praksis, når det handler om amputationer af ben og forebyggende behandlinger for at undgå amputation.

Den rapport regionerne har bestilt hos RKKP, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, viser at Region Midtjylland i perioden 2016 – 2021 havde konstante amputationsrater omkring 60-65 per 100.000 borgere i det meste af perioden. Dermed ligger Region Midtjylland sammen med Region Syddanmark midt i feltet, når man sammenligner de fem regioner.

- Jeg hilser det velkomment, at vi nu har et landsdækkende billede af aktiviteten på området og dermed et mere dækkende og nuanceret billede. Region Midtjylland ligger i midten. Men vi vil gøre det bedre og lære alt hvad vi kan af rapporten og tage fat på de mange faktorer, der tilsammen giver et godt resultat for patienterne. Det handler om flere forebyggende behandlinger, om tidlig opsporing af sygdom og et tæt samarbejde på tværs af praktiserende læger,

kommuner, hospitaler og mellem relevante specialer. Der er sket en positiv udvikling på området i Region Hovedstaden, Region Nordjylland og på Aarhus Universitetshospital. Især i Region Hovedstaden og Region Nordjylland er der sket store forbedringer, som vi vil lære af, så gode initiativer her kan komme borgerne i Region Midtjylland til gavn, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Forretningsudvalget i Region Midtjylland besluttede tidligere på året både at øge kapaciteten af karkirurgi på kort sigt, og at der i 3. kvartal skal fremlægges en langsigtet udviklingsplan for at styrke specialet.

Behov for nationale kliniske retningslinjer

Regionsrådsformanden glæder sig over rapportens tydelige anbefaling af, at der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer for karkirurgi.

- Som i andre specialer bør der være mål for, hvad der er god kvalitet. Det bør være langt mere tydeligt, hvad det er vi skal styre efter, siger Anders Kühnau.

Se rapporten på www.regioner.dk

Fakta: Amputationer per 100.000 personer/år

Analyserne dækker årene 2016 – 2021 og baseres på landsdækkende data fra Landspatientregistret og Landsregistret Karbase, Det Centrale Personregister og Danmarks Statistik.

Analyserne viser, at regionernes amputationsrate af hofte, lår, knæ og underben var ensartet i 2016. Fra 2016 bliver hyppigheden af amputationer gradvist mere forskellig frem til 2020-2021. I det meste af perioden var amputationsraten højest i Region Sjælland (70 amputationer per 100.000 personer per år eller højere).

Region Syddanmark og Region Midtjylland havde konstante amputationsrater omkring 60-65 per 100.000 i det meste af perioden. Region Hovedstaden og Region Nordjylland havde faldende amputationsrater i perioden.

Fakta: Forhistorien

Region Midtjylland offentliggjorde 28. april 2022 en ekstern analyse af karkirurgien, der anbefaler, at regionen kan behandle flere karkirurgiske patienter hurtigere end hidtil. Analysen var bestilt af regionens direktion og påpegede, at for få og for sene forebyggende behandlinger kan have ført til øget risiko for at ende i amputation af ben.

Efterfølgende bestilte regionerne en ny rapport hos RKKP for at få et landsdækkende billede af aktiviteten på området. Det er den nye rapport, som netop er offentliggjort.

Region Midtjylland er i færd med at gennemgå ca. 1800 patientjournaler for at identificere benamputerede borgere, som kan anbefales at søge erstatning. Gennemgangen fortsætter som planlagt og forventes færdig i november.

Se mere om sagen på www.karkirurgi.rm.dk

Kontakt

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau, tlf. 23 60 27 68
  • Lægefagligdirektør, Regionshospitalet Gødstrup, Jens Friis Bak, tlf. 40 93 79 85
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer